Thông báo cuộc thi “INTERNATIONAL MARKETING CONTENT COMPETITION: INSTAGRAM REELS CHALLENGE”

Chủ đề: Content Marketing Challenge in the Time of New Nornal – Thách thức tiếp thị nội dung trong bối cảnh bình thường mới

Tổng giải thưởng: $700

Yêu cầu:

- Sinh viên thuộc các trường đại học tại các nước ASEAN (Phải có thẻ sinh viên)

- Tối đa 3 sinh viên/nhóm

- Mỗi nhóm sinh viên đại diện cho 1 trường đại học/cao đẳng

- Có tài khoản Whatsapp, và tài khoản Instagram ở chế độ công khai

- Video tham dự cuộc thi phải có hashtags #EconomicsExpoFEUNJ2022 và #ReelsChallenge, được upload lên Instagram trong thời gian từ ngày 16/4 – 30/4/2022

Thời gian:

-  Đăng ký: 14/3/2022 – 14/4/2022

- Họp kỹ thuật: 15/4/2022

- Đăng tải và chia sẻ video: 16/4/2022 – 30/4/2022

- Đánh giá của Ban giám khảo: 1/5/2022

- Công bố kế quả: 4/5/2022

Tiêu chí đánh giá

- Tính sáng tạo:            25%

- Tính nguyên gốc:         20%

- Chủ đề phù hợp:         25%

- Thông điệp truyền tải:       30%

Đăng ký tham gia: https://linktr.ee/marketingcompetition

Sinh viên cần hỗ trợ tham dự chương trình, vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Phương Thảo – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (ntpthao@kontum.udn.vn) 

+