Thông báo về chương trình Tài trợ nghiên cứu khoa học "Taiwan Fellowship 2023"

Thông tin cụ thể như sau: 

Đối tượng:  Giáo sư, phó giáo sư, nghiên cứu viên sau tiến sĩ, ứng viên tiến sĩ, cán bộ nhà nước

Thời gian: 3 tháng - 1 năm

Địa điểm: Đài Loan

Tài trợ: Vé máy bay khứ hồi + chi phí y tế, chi phí bảo hiểm +  Tài trợ nghiên cứu hàng tháng (1660$ - 2.000$)

Thông tin chi tiết và hồ sơ đăng ký, xin vui lòng xem đính kèm bên dưới. 

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

+