Thông Báo Về Việc Tổ Chức Cuộc Thi: “ Nhật Ký Thực Tập”

 1. MỤC ĐÍCH

-    Cuộc thi viết “Nhật ký thực tập” nhằm chia sẻ lưu lại những câu chuyện thú vị, những kỷ niệm khó quên của sinh viên trong quá trình thực tập tại các đơn vị thực tập, -    Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo động lực để các sinh viên thể hiện cảm xúc của bản thân;

-   Giúp quảng bá hình ảnh của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Luật- Sư phạm đến với cộng đồng.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Sinh viên Khoá 12 ngành Luật kinh tế và Sư phạm tiểu học

3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI

-    Người dự thi theo tư cách cá nhân.

-    Bài dự thi gồm bài cảm nhận và ít nhất 1 ảnh có nội dung ảnh phù hợp với chủ đề “Nhật ký thực tập”.

-   Cả ảnh và bài viết đều lưu tên theo cú pháp: “Họ tên SV- Lớp - Nhật ký thực tập” và gửi cho BTC cuộc thi qua mail: supham_dubidh@googlegroups.com với chủ đề Email “Bài dự thi Nhật ký thực tập”. Cuối bài ghi rõ thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, lớp, số điện thoại, địa điểm chụp ảnh.

Lưu ý:

-    Mỗi người chỉ được dự thi một bài

-    BTC sẽ chọn ra những tác phẩm có chất lượng phù hợp với tiêu chí, nội dung cuộc thi để đăng tải trên Fanpage “KHOA LUẬT – SƯ PHẠM UDCK”.

4. CÁC MỐC THỜI GIAN

- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 20/04/2022 đến hết ngày 20/05/2022 (sau 24h00 ngày 20/05, BTC sẽ không nhận thêm bất cứ bài dự thi nào)

- Thời gian bình chọn: từ ngày 20/04 đến 17h00 ngày 23/5/2020

- Thời gian công bố giải: 26/5/2020

5. QUY TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM

-  Quy trình bình chọn:

+ Bước 1: Like Fanpage “KHOA LUẬT – SƯ PHẠM UDCK”

+ Bước 2: Thả Reaction (biểu tượng cảm xúc) cho bài viết và hình ảnh tham dự cuộc thi mà bạn yêu thích được đăng tải trên Fanpage “KHOA LUẬT – SƯ PHẠM UDCK”

+ Bước 3: Share ở chế độ công khai các ảnh dự thi về Facebook cá nhân và kêu gọi bạn bè like, share

-  Cách tính điểm: 

+ BTC chấm 50%

+ Còn lại 50% bao gồm: Tổng điểm bình chọn = Điểm Reaction + Điểm Share
(Reaction = 1 điểm; 1 Share ở chế độ công khai = 3 điểm)

Lưu ý: Trong trường hợp các tác phẩm cùng điểm số, BTC sẽ quyết định thứ tự đạt giải dựa trên thông điệp, chất lượng và tính phù hợp với chủ đề của cuộc thi.

-   Lượt Reaction, Share sẽ không được tính nếu chưa Like Fanpage “KHOA LUẬT – SƯ PHẠM UDCK”

-   Lượt Share phải được để dưới dạng Public (Công khai).

-   Ban tổ chức không tính điểm cho những lượt Like, Share ảo, spam (do 1 account thực hiện nhiều lần).

-   BTC có quyền hủy kết quả hoặc không công nhận những bài dự thi có dấu hiệu gian lận.

Trong trường hợp các tác phẩm cùng điểm số, BTC sẽ quyết định thứ tự đạt giải dựa trên thông điệp, chất lượng và tính phù hợp với chủ đề của cuộc thi.

6. GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng được xét duyệt dựa vào kết quả các bài dự thi. Cụ thể:

01 Giải nhất

800.000đ

02 Giải nhì

600.000đ

03 Giải ba

400.000đ

Tổng

1.800.000đ

7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

15/04 – 18/04/2022

Thông qua kế hoạch cuộc thi

Khoa Luật – Sư phạm

19/04 – 20/02/2022

Thông báo kế hoạch và thể lệ cuộc thi

Tổ truyền thông, CVHT các lớp K12 Khoa Luật – Sư phạm

20/04 – 20/05/2022

Nhận bài dự thi, đăng bài lên Fanpage Khoa

BTC

21/04 – 23/05/2022

Thời gian bình chọn bài dự thi

Thí sinh

26/05/2022

Công bố giải thưởng

BTC

27/05 – 31/05/2022

Nhận giải

BTC

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi: “ Nhật ký thực tập”, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện. 

+