Thông báo về việc tổ chức hoạt động TalkShow “Khởi nghiệp nghề Luật cho Sinh viên UDCK”

I.    Chủ đề: Sinh viên Luật với nghề Thừa phát lại và Công chứng

II. Mục đích

- Diễn giả chia sẻ với sinh viên ngành Luật về những quá trình, kinh nghiệm, và thách thức của việc hành nghề Thừa phát lại và Công chứng

- Đến với sinh viên trong buổi Talkshow, diễn giả sẽ mang đến những thông tin cụ thể về nghề Thừa phát lại và Công chứng - Nhu cầu thị trường lao động hiện nay đối với các vị trí này, những tố chất và bằng cấp cần thiết. Đặc biệt, các diễn giả cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của chính bản thân đến các bạn sinh viên Luật UDCK đang quan tâm đến các công việc này và hiểu biết nghề nghiệp cho sinh viên năm 1, năm 2. 

III. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 8h00, Thứ 7 ngày 07/05/2022 

2. Địa điểm: Tổ chức trực tuyến online qua Google Meet

3.  Thành phần: 

- Diễn giả: ThS. Nguyễn Tiến Pháp – Trưởng văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn

-  Diễn giả: Phan Thị Kim Cúc – Trưởng Văn phòng Công chứng Phan Thị Kim Cúc

- ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương – P.Trưởng Khoa Luật – Sư Phạm

- Giảng viên chuyên ngành Luật  thuộc Khoa Luật – Sư Phạm

- Các bạn sinh viên ngành Luật kinh tế

IV. Yêu cầu

- CVHT triển khai thông tin đến SV, tổng hợp số lượng SV tham gia 

- Sinh viên chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến nghề Thừa phát lại và Công chứng. Câu hỏi chuẩn bị trước yêu cầu lớp trưởng tổng hợp gửi qua mail: minhtruc2111@mail.com trước 11h00 ngày 05/05/2022 để ban tổ chức tổng hợp.

- Sinh viên khi tham gia hoạt động Talkshow cần tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Cài đặt Google Meet và sử dụng đường link được cung cấp 

+ Sinh viên các khóa chuyên ngành Luật kinh tế tham gia đúng giờ, đầy đủ.

+ Sinh viên bật camera trong thời gian diễn ra TalkShow để cùng giao lưu và chỉ bật micro khi muốn trao đổi

+ Phối hợp với diễn giả : đặt câu hỏi tương tác.

+ Không làm việc riêng trong thời gian diễn ra hoạt động.

+ Tham gia xuyên suốt chương trình.

V.    Dự trù kinh phí

TT

Nội dung

Số lượng

Số tiền

Thành tiền

1

Bồi dưỡng cho khách mời

02

500.000

1.000.000đ

2

Quà cho sinh viên

05

30.000

      150.000đ

Tổng

1.150.000đ

VI. Phân công nhiệm vụ

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch

 

29/04/2022

2

Liên hệ khách mời, các bộ phận liên quan (HC-TH, truyền thông)

02-06/04/2022

3

Triển khai kế hoạch cho các lớp

02-06/05/2022

4

Xây dựng 03 câu hỏi dành cho sinh viên

22-06/05/2022

5

Tổng hợp câu hỏi

06/05/2022

6

MC chương trình

07/05/2022

7

Chụp hình, viết tin

07/05/2022

+