Thông báo tổ chức khóa học “Quản trị thời gian – Chìa khóa thành công” cho sinh viên

1. Đối tượng tham gia học tập: Tất cả sinh viên các khóa. 

Sinh viên các lớp đang đi thực tập, các lớp K12LK1, K12LK2, K19TH, K19LK, K19D, K21QN, K21LK có lịch học không tham gia chương trình này.

2. Hình thức học tập: Học trực tuyến, bắt buộc, không thu phí.

- Sinh viên học tập trên nền tảng Livestream Youtube (có hướng dẫn cụ thể sau) và đăng nhập bằng tài khoản email Nhà trường đã cấp có định dạng “hotensv.lop@kontum.udn.vn”. 

- Điểm danh sinh viên tham gia chương trình bằng tài khoản email, do đó sinh viên chưa có email hoặc đã cấp chưa sử dụng thì liên hệ Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công nghệ Thông tin để được hướng dẫn cấp. Lớp trưởng lập danh sách sinh viên (gồm lớp, họ và tên, MSSV, ngày tháng năm sinh, số điện thoại) cần cấp email trường gửi về địa chỉ khaothi@kontum.udn.vn trước 16 giờ ngày 10/5/2022.

3. Thời gian học tập: 07 giờ 15 phút ngày 12/5/2022  
Sinh viên tham gia đầy đủ khóa học sẽ được nhận chứng chỉ “Đã hoàn thành” khóa học từ Uto Academy.

4. Chủ đề: QUẢN TRỊ THỜI GIAN - CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG

- Tầm quan trọng của quản trị thời gian;

- Nguyên lý, nguyên tắc quản trị thời gian; 

- Phát hiện và xử lý “kẻ đánh cắp thời gian”;

- Công cụ tối ưu quản trị thời gian.

5. Giảng viên - Diễn giả phụ trách: (Anh) Dương Xuân Phi 

- Founder Dự án Đạp xe xuyên Việt; 

- Founder/ CEO Resort Otopia Eco Lodge;

- Founder/ CEO Uto Tech JSC;

- Founder Uto Academy; 

- Founder/ CEO Utopia Travel. 

Tìm hiểu thông tin thêm về diễn giả đã được đăng trên các báo: Tuổi Trẻ, Lao động, Công an nhân dân, … và nhấn like fanpage Dương Xuân Phi: https://www.facebook.com/diengiaduongxuanphi
 
6. Biện pháp quản lý và xử lý

- Nhà trường đánh giá sinh viên hoàn thành học tập dựa trên việc tham gia đầy đủ các nội dung và hoàn thành các bài thu hoạch theo yêu cầu. 

- Sinh viên không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 10 điểm rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, tại tiêu chí 3a trong Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

7. Phân công thực hiện

- Phòng Công tác Học sinh Sinh viên là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Trường triển khai hiệu quả khóa học này. 

- Tổ Thư viện, Thông tin và Truyền thông tuyên truyền nội dung khóa học và chụp ảnh, viết bài đăng tin trên website, Fanpage của Nhà trường.

Nhà trường đề nghị các Khoa, phòng, tổ liên quan phối hợp cùng Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đầy đủ đến sinh viên các nội dung nêu trên. Đồng thời, Nhà trường yêu cầu sinh viên toàn trường tham gia học tập nghiêm túc, tương tác với Ban Tổ chức lớp học để buổi học đạt hiểu quả cao.

+