Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 24/6/2022, tại Hội trường C, Đảng uỷ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu đã nhấn mạnh: năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phân hiệu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình, kế hoạch công tác trong năm. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng cùng sự đồng thuận và nhất trí cao của tập thể đảng viên, CBVC toàn Đảng bộ đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 dần được kiểm soát, Đảng ủy Phân hiệu đã tập trung chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn tuyển sinh; thực tập, kiến tập của sinh viên; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm nội bộ năm 2022; hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt; rà soát, cập nhật Đề án vị trí việc làm; rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Phân hiệu giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030; các hoạt động của tổ chức đoàn thể ngày càng đa dạng, thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú. Chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” và các văn bản mới của Đảng đến từng đảng viên, CBVC, HSSV. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2022 còn những tồn tại, hạn chế: Việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy, VLVH, phối hợp tuyển sinh sau đại học rất khó khăn do hạn chế về nguồn tuyển, các quy định mới của Bộ GD&ĐT; số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của CBGV còn khá ít; triển khai nhiệm vụ HTQT, quan hệ địa phương, doanh nghiệp còn hạn chế; công tác tự đánh giá chất lượng Phân hiệu, kiểm định các CTĐT chậm so với yêu cầu; tình trạng sinh viên nghỉ học, nợ học phí còn nhiều; công tác phát triển đảng viên còn chậm; hoạt động của các CLB chưa thực sự sôi nổi.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đã trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Phân hiệu. Theo đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt các chỉ thị, quy định của trung ương, Đảng ủy ĐHĐN và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Đồng chí Nguyễn Tố Như – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT báo cáo công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Phân hiệu

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Bí thư Đảng uỷ  Phân hiệu đã kêu gọi các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, lấy lợi ích của tập thể Phân hiệu đặt lên hàng đầu, vì sự phát triển của Phân hiệu để tham gia ý góp ý cho nội dung Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và đặc biệt tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu kết Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Bí thư Đảng uỷ Phân hiệu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo và nội dung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các Đảng viên phát biểu thảo luận tại hội nghị

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã nghe phổ biến Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 2022 theo Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng uỷ Phân hiệu về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền – đảng viên Chi bộ Giảng viên quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền – đảng viên Chi bộ Giảng viên quán triệt Kết luận số 21-KL/TW

+