UD-CK
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 13 năm ngày Thành lập Cơ sở Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Thời gian: 14/2/2020

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên và khách mời