UD-CK
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2017

Thời gian: 28/10/2017

- Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, sinh viên

I. Thủ tục đăng ký nhận bằng và nhận hồ sơ sinh viên

1. Thời gian tập trung để làm thủ tục và nhận lễ phục: từ ngày 17/10/2017 đến hết ngày 26/10/2017;

2.  Yêu cầu: Tất cả sinh viên về dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp đều phải:

- Hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định;

- Hoàn thành các thủ tục thanh toán ra trường (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo;

- Đăng ký nhận bằng (mang theo Chứng minh nhân dân) tại Phòng Đào tạo;

- Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch - tài chính;

- Nhận lễ phục tại Phòng Hành chính.

II. Lễ trao bằng tốt nghiệp

+ Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

+ Thời gian tổ chức buổi lễ: 14h Thứ 7, ngày 28 tháng 10 năm 2017;

- Thời gian tập trung: 14h00 tất cả sinh viên đã đăng ký nhận bằng tập trung tại Hội trường C mặc đồng phục cử nhân, ổn định chỗ ngồi theo danh sách nhận bằng;

- 15h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên trang phục chỉnh tề, đến đúng giờ, làm thủ tục đăng ký, tham gia tập dượt và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đề nghị các phòng, tổ có liên quan thông báo cho sinh viên được biết và phối hợp để tổ chức thành công buổi lễ.