UD-CK

TRA CỨU THÔNG TIN

28/07/2021 13:57 PM

 

DANH SÁCH CBGV PHÂN HIỆU TẠI KON TUM

Cập nhật đến ngày 28 tháng 07 năm 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ hoặc công việc được giao

Trình độ chuyên môn

TS

ThS

ĐH

TC

Khác

Chuyên ngành đào tạo

Ban Giám đốc
1 Nguyễn Phi Hùng Quyền Giám đốc 1            Trồng trọt
2 Nguyễn Tố Như Phó Giám đốc   1         Quản trị kinh doanh
Phòng Hành chính - Tổng hợp
3 Nguyễn Ngọc Hùng Trưởng phòng   1          Xây dựng DDCN
4 Nguyễn Đình Viễn Phó trưởng phòng   1         Lý thuyết tối ưu 
5 Nguyễn Công Dũng Bảo vệ         1    Lâm sinh lâm nghiệp
6 Lê Tấn Tài Lái xe     1       Công nghệ thông tin
7 Mai Thị Dung Chuyên viên     1        Quản trị văn phòng
8 Quách Xuân Quỳnh Kỹ sư thực hành     1        Công nghệ Sinh học
9 Nguyễn Thị Lành Nhân viên phục vụ           1  
10 Phan Thị Như Luyến Chuyên viên     1       Kinh tế xây dựng
Phòng Đào tạo
11 Nguyễn Văn Giang Phó trưởng phòng PT 1           Sư phạm Vật lý
12 Nguyễn Việt Tuấn Phó trưởng phòng   1         Quản trị kinh doanh
13 Đinh Thị Thanh Chuyên viên   1         Quản lý giáo dục
14 Bùi Thị Bé Chuyên viên     1        Kế toán
15 Võ Chế Thảo Nguyên Chuyên viên      1        Kinh doanh quốc tế
16 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên      1        Kinh tế phát triển
Phòng Kế Hoạch - Tài chính
17 Bùi Thị Khánh Ly Trường phòng   1          Kế toán
18 Huỳnh Thị Ánh Bình Kế toán viên     1        Kế toán
19 Lê Thị Thu Mai Cán sự     1        Kế toán
Phòng Công tác Học sinh sinh viên
20 Võ Thị Thanh Thảo Trưởng phòng   1         Quản lý giáo dục
21 Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên     1        Điện tử viễn thông
22 Dương Thuận Nghĩa Chuyên viên     1       Quản lý đất đai
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế
23 Nguyễn Minh Thông Trưởng phòng 1            Hóa lý và Hoá lý thuyết
24 Đỗ Thị Thanh Phượng Chuyên viên   1         Quản lý giáo dục
25 Trần Quốc Hùng Giảng viên   1          Khoa học cây trồng
26 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên   1         Tài chính
Tổ Thư viện - Thông tin truyền thông
27 Thái Thị Bích Vân Tổ trưởng   1         Thú y
28 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên     1        Tài chính Ngân Hàng
29 Trương Thị Ngọc Lan Chuyên viên     1       Quản trị kinh doanh
30 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên     1       Công nghệ thông tin
Tổ Khảo thí,  ĐBCLGD & CNTT
31 Nguyễn Thành Ba Tổ trưởng     1       Công nghệ thông tin
32 Nguyễn Thị Thương Chuyên viên     1        Sư phạm tin
33 Đỗ Thị Thu Thùy Chuyên viên     1        Tài chính doanh nghiệp
34 Từ Thị Vân Chuyên viên     1       Công nghệ thông tin
Khoa Kinh tế
35 Phan Thị Thanh Trúc Phó Trưởng Khoa   1          Chính sách công
36 Trần Thị Thu Trâm Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
37 Nguyễn Thị Ngọc Lợi Giảng viên   1         Kinh tế Nông nghiệp
38 Nguyễn Thị Minh Chi Giảng viên   1         Kinh tế Nông nghiệp
39 Đào Thị Ly Sa Giảng viên   1         Kinh tế Nông nghiệp
40 Phạm Thị Ngọc Ly Tổ trưởng   1          Kế toán
41 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
42 Vũ Thị Thương Giảng viên   1         Kinh tế Phát triển
43 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên   1          Kế toán
44 Phan Thị Thanh Quyên Giảng viên   1          Kế toán - Kiểm toán 
45 Đặng Thị Ly Giảng viên   1          Kế toán
46 Phạm Thị Mai Quyên Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
47 Nguyễn Phi Điệp Giảng viên   1          Tài chính - Doanh nghiệp
48 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Giảng viên   1         Kinh doanh thương mại
49 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên   1          KT Nông nghiệp
50 Đặng Trần Minh Hiếu Giảng viên   1          Văn hóa học
51 Đỗ Hoàng Hải  Giảng viên   1          Quản trị học
52 Hồ Ngọc Huy Giảng viên   1         Chính sách công
53 Lê Thị Hồng Nghĩa Giảng viên   1         Quản trị kinh doanh
54 Hàn Như Thiện Giảng viên   1          Kế toán
Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học
55 Nguyễn Thị Trúc Phương Phó Trưởng Khoa   1          Luật thương mại
56 Trương Thị Kiều Vân Giảng viên   1         Ngôn ngữ ứng dụng
57 Châu Thị Ngọc Tuyết Giảng viên     1        Luật kinh tế
58 Trương Thị Hồng Nhung Giảng viên     1        Luật kinh tế
59 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giảng viên   1          Triết học
60 Nguyễn Xuân Nguyên Giảng viên   1          Thể dục thể thao
61 Trần Thị Kim Dung Giảng viên   1         SP Tiếng Anh
62 Đỗ Anh Tuấn Tổ trưởng   1         SP Tiếng Anh
63 Trần Thị Thanh Sang Giảng viên   1          Tiếng Anh
64 Nguyễn Đức Tuấn Giảng viên   1          Thể dục thể thao
65 Nguyễn Thị Ngân Giảng viên   1          Triết học
Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
66 Đồng Ngọc Nguyên Thịnh Trưởng Khoa 1            Công nghệ thông tin
67 Bùi Thị Thu Vĩ Tổ trưởng   1          KTế XD và QLDA
68 Trịnh Hồng Vi Giảng viên   1         Xây dựng DDCN
69 Phan Thị Tuyết Trinh Giảng viên   1          Công nghệ Sinh học
70 Trương Thị Tú Trinh Kỹ sư thực hành   1         Gen và CNSH
71 Lê Thị Thu Trang Tổ trưởng   1          CN Thực phẩm và đồ uống
72 Bùi Thị Ngọc Hân Giảng viên   1          Công nghệ Sinh học 
73 Phạm Thị Thùy Trang Giảng viên   1          CN Thực phẩm và đồ uống
74 Nguyễn Trường Thi Giảng viên   1         Quản lý môi trường
75 Nguyễn Thị Thanh Giảng viên   1         Chăn nuôi
76 Lê Thị Bảo Yến Giảng viên   1         Khoa học máy tính
77 Trương Văn Năm Kỹ sư thực hành   1          Công nghệ Sinh học
78 Nguyễn Văn Linh Giảng viên   1         Xây dựng DDCN
79 Lương Nguyễn Hoàng Phương Giảng viên   1         Xây dựng Thuỷ lợi
80 Huỳnh Thị Yến Thảo Giảng viên   1         QL dự án ứng dụng
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học
81 Mai Thị Thuý Diễm PGĐ Trung tâm   1         Ngôn ngữ Anh
Hợp đồng công nhật
82 Trần Xuân Thụy Bảo vệ           1  
83 Bùi Thị Hạnh Nhân viên     1        Luật học
84 Lê Thị Anh Thiên Nhân viên     1       Báo chí
85 Lê Thị Thủy Nhân viên vệ sinh           1  
86 Phạm Chí Đại Lượng Nhân viên         1   Điện công nghiệp và dân dụng
87 Thái Phan Lân Nhân viên     1       Cơ khí
88 Đậu Thị Thanh Hoa Nhân viên     1       Luật kinh tế
89 Bùi Thị Ngọc Quỳnh Nhân viên vệ sinh           1  
90 Nguyễn Ngọc Phuơng Trang Nhân viên     1       Anh văn-Biên phiên dịch