UD-CK

TRA CỨU THÔNG TIN

31/10/2017 03:03 AM

STT

Giảng viên

Chức vụ

Khoa/Đơn vị

Trường

Địa chỉ

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Trưởng Khoa

Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Số 71 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.

Lý lịch

2

PGS.TS. Lê Hữu Ái

Trưởng Khoa

Lý luận Chính trị

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

3

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

Giảng viên chính

Tài chính

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Lý lịch

4

PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh

Giảng viên cao cấp

Ban Giám hiệu

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ban khoa học ,Công nghệ và Môi trường 41 - Đại học Đà Nẵng 41- Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng

Lý lịch

5

PGS.TS. Bùi Quang Bình

Chủ nhiệm khoa

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

6

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ nhiệm khoa 

 Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách Khoa

54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

Lý lịch

7

PGS.TS. Võ Chí Chính

Phó Trưởng phòng 

 Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế

Trường Đại học Bách Khoa

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Lý lịch

8

 

PGS.TS. Trần Văn Chính

Phó Hiệu trưởng

 Khoa Điện

Trường Đại học Bách Khoa

54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

9

PGS.TS. Lâm Chí Dũng

Chủ nhiệm khoa

 Khoa Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế

71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

10

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

 Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

11

PGS.TS. Ngô Văn Hà

 

Giảng viên

Khoa Lý luận Chính trị

Trường Đại học Kinh tế

Số 40- Đồng Bài 1- Hoà Khánh Bắc- Liên Chiểu- Đà Nẵng

Lý lịch

12

PGS.TS. Đào Hữu Hoà

Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trường Đại học Kinh tế

K299/17 Hải Phòng, Đà Nẵng

Lý lịch

13

PGS.TS. Võ Trung Hùng

 Trưởng Ban

 Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

 Ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Lý lịch

14

PGS.TS. Trần Quang Hưng

 Trưởng Khoa

 Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp

Trường Đại học Bách Khoa

54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

Lý lịch

15

PGS.TS. Phan Huy Khánh

 Giảng viên cao cấp

 Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách Khoa

29B (41), Ba Đình, TP. Đà Nẵng

Lý lịch

16

PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

  Phó Trưởng Khoa

 Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách Khoa

54 - Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Lý lịch

17

PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  Phó Hiệu trưởng

 Ban Giám hiệu


 Trường Đại học Kinh tế

 

71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

18

PGS.TS. Hoàng Tùng

  Trưởng phòng

 Khoa Kế toán


 Trường Đại học Kinh tế

 

71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Lý lịch

19

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

  Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

 Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Lý lịch

20

TS. Nguyễn Ngọc Anh

  Phó Trưởng Khoa

 Khoa Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế

122/42 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng

Lý lịch

21

TS. Trần Ngọc Ánh

Giảng viên chính

 Khoa Lý luận Chính trị

Trường Đại học Kinh tế

Tổ 72, Bình An II, Hoà Cường, Đà Nẵng

Lý lịch