UD-CK
07/03/2019 09:38 am

   

    

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở đào tạo chuyên môn các lĩnh vực trực thuộc Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum; là một trong những đơn vị có uy tín và chất lượng về tư vấn, đào tạo, tổ chức các khóa học ngắn hạn nhằm bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất phục vụ công tác quản lý điều hành cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp cũng như các cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã liên tục tổ chức thành công các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Pháp luật. Với sứ mệnh cung cấp giải pháp tư duy mới, góp phần hoàn thiện năng lực sẵn có trong mỗi người để ứng dụng vào cuộc sống và công việc, chúng tôi rất mong được phối hợp với các Cơ quan, đơn vị để tiếp tục tổ chức các khóa học trong thời gian tới.

 

Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo của Trung tâm được xây dựng bài bản và khoa học, cung cấp phục vụ cho mọi đối tượng từ cán bộ cấp xã, huyện, tỉnh; từ cá nhân đến tổ chức doanh nghiệp… cập nhật theo các kiến thức mới nhất, bám sát các chương trình, nghị định, định hướng phát triển giáo dục đào tạo của Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương.

nbsp;

Nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ và hợp tác với các doanh nghiệp và địa phương, rất mong quý cơ quan quan tâm, phối hợp cùng với Phân hiệu thực hiện sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Nguyên.

 

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum xin thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn như sau:

 

I. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC:


      - Tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C;
      - Tiếng Anh ôn thi A2,B1,B2;
      - Tin học ứng dụng căn bản và tin học ứng dụng nâng cao;
      - Ôn thi chuyên viên và cao học; dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh;…
 

II. DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH, HUYỆN

 

STT

Danh mục chương trình

Thời gian

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ công chức trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015.

03 ngày

2

Nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kỹ năng tiếp dân

03 ngày

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng

03 ngày

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng theo các quy định hiện hành

03 ngày

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

03 ngày

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán - Tài chính đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp đã thực hiện cơ chế tự chủ

03 ngày

7

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

03 ngày

8

Nghiệp vụ quản lý chợ

03 ngày

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

03 ngày

10

 

03 ngày

11

Nâng cao nghiệp vụ quản lý lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước

03 ngày

12

Nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ và kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản

03 ngày

13

Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung và kỹ năng giao việc cho cấp dưới

03 ngày

14

Kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng

03 ngày

15

Chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan, tổ chức nhà nước

03 ngày

16

Kiến thức kỹ năng tổ chức bầu cử HĐND các cấp

03 ngày

17

Kiến thức kỹ năng dành cho các đại biểu HĐND các cấp

03 ngày

18

Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức chính quyền địa phương

03 ngày

19

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả trong giao tiếp hành chính

03 ngày

20

Kỹ năng quản lý con người và quản lý sự thay đổi

03 ngày

21

Kỹ năng tiếp dân, giải quyết xung đột trong quản lý hành chính

03 ngày

22

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

03 ngày

23

Kỹ năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chính

03 ngày

24

Kỹ năng điều hành cuộc họp, hội thảo

03 ngày

25

Phát triển kỹ năng giám sát công việc hiệu quả

03 ngày

26

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hiệu quả

03 ngày

27

Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản

03 ngày

28

Nghi  thức giao tiếp trong quan hệ ngoại giao

02 ngày

29

Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả và kỹ năng quản lý thời gian

03 ngày

30

Bồi dưỡng luật cán bộ công chức mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

02 ngày

31

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án

03 ngày

32

Nâng cao năng lực quản lý dự án, thanh quyết toán công trình xây dựng theo thông tư nghị định mới nhất

03 ngày

33

Nghiệp vụ đấu thầu

03 ngày

34

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật

03 ngày

35

Tập huấn kỹ năng đánh giá nhu cầu đào tạo

02 ngày

36

Tập huấn kỹ năng đánh giá kết quả sau đào tạo

02 ngày

37

Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại

03 ngày

38

Vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ tại cơ sở

03 ngày

39

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản cho cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số

03 ngày

40

Tập huấn thanh tra quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai

03 ngày

41

Tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên

02 ngày

42

Kỹ năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chính

03 ngày

43

Phát triển tinh thần đồng đội

02 ngày

44

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hiệu quả

02 ngày

45

Quản lý sự sáng tạo để đổi mới hiệu quả

02 ngày

46

Phương pháp tư duy sáng tạo và phản biện trong công việc

03 ngày

 

II. DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ

 

STT

Danh mục chương trình đào tạo

Thời gian

1

Kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành và xử lý các tình huống trong chỉ đạo của chủ tịch xã, phường, thị trấn

03 ngày

2

Kỹ năng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

02 ngày

3

Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai và chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã, phường, thị trấn

03 ngày

4

Kỹ năng chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu

02 ngày

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngân sách cấp xã

03 ngày

6

Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

02 ngày

7

Kỹ năng chỉ đạo công tác phòng ngừa- chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường

02 ngày

8

Kỹ năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch phát triển và lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ công chức

02 ngày

9

 

02 ngày

10

Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và huy động sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo ở xã

02 ngày

11

Kỹ năng về quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã,về các hoạt động của chính quyền xã

03 ngày

12

Chương trình bồi dưỡng kiến thức kế toán- tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn

03 ngày

13

Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở. Chuẩn mực xử sự,quy tắc ứng xử của cán bộ,công chức chính quyền địa phương

03 ngày

14

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả trong giao tiếp hành chính

03 ngày

15

Kỹ năng quản lí và lãnh đạo, chỉ đạo của chủ tịch HĐND cấp xã

03 ngày

16

Kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát của đại biểu HĐND

02 ngày

17

Kỹ năng tổ chức kỳ họp và ra nghị quyết

02 ngày

18

Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo, các kiến nghị của dân

03 ngày

19

Kỹ năng thông qua dự toán, giám sát hoạt động chấp hành và giải quyết ngân sách xã

02 ngày

20

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp

03 ngày

21

Bồi dưỡng văn hóa thông tin thể thao du lịch cho công chức văn hóa-xã hội

03 ngày

 

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI DOANH NGHIỆP

 

Trong thời đại ngày nay, những kỹ năng mềm sẽ thể hiện rõ nhất năng lực và kỹ thuật làm việc của bạn.  Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cần thiết cũng đóng vai trò then chốt quyết định công việc của bạn có thành công hay không. Các chuyên gia nhất trí công nhận sự cần thiết của kỹ năng mềm chiếm 60% quyết định đến sự thành công của bạn trong công việc. Chính vì vậy rèn luyện và nâng cao các kỹ năng mềm cũng chính là cách bạn nâng cao bậc thang thành công của chính mình. 

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum  xin giới thiệu danh mục một số các chương trình đào tạo như sau:

 

STT

Lớp

Thời gian đào tạo

Ghi chú

1

Chiến lược marketing và nghệ thuật marketing hiện đại

30 tiết

 

2

Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên

30 tiết

 

3

Kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính

30 tiết

 

4

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

30 tiết

 

5

Nghiệp vụ kế toán thuế

30 tiết

 

6

Tổ chức hội họp và các sự kiện

30 tiết

 

7

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán

30 tiết

 

8

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

30 tiết

 

9

Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

30 tiết

 

10

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

30 tiết

 

11

Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính

30 tiết

 

12

Kế toán trưởng

1.5 tháng

 

          

IV. BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN VỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO KHỐI HÀNH CHÍNH

 

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum  tổ chức các lớp ngắn hạn về bồi dưỡng kỹ năng hành chính như sau:

 

STT

Lớp

Thời gian đào tạo

Ghi chú

1

 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

50 tiết

 

2

 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

50 tiết

 

3

 Kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính

50 tiết

 

4

 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

50 tiết

 

5

 Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội

50 tiết

 

6

 Tổ chức hội họp và các sự kiện

50 tiết

 

7

Văn hóa công sở

50 tiết

 

8

Thư ký văn phòng

50 tiết

 

9

Kỹ năng xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản theo TCNVISO9001:2000 trong cơ quan, tổ chức

50 tiết

 

10

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ và hành chính văn phòng

100 tiết

 

11

Thông tin thư viện

50 tiết

 

12

Kỹ năng thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

50 tiết

 

 

Tham gia giảng dạy là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài Học viên, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thu hút sự tham gia của người học trên cơ sở các bài tập tình huống thực hành kỹ năng.     >

Bên cạnh đó chúng tôi còn thiết kế nội dung chương trình đáp ứng nhu cầu riêng của từng đơn vị

Thông tin khóa học Các lớp Kỹ năng Hành chính ngắn hạn xin vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Số 704 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum

- ĐT: 060.6287774;  Website: www.kontum.udn.vn.