UD-CK
08/06/2020 16:40 pm

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM KHÓA III

(NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

          Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trực thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, Đảng bộ có trên 39 đảng viên với 3 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Hành chính, Chi bộ Giảng viên, và Chi bộ Sinh viên. Năm 2010, Đảng bộ Phân hiệu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên, và nhận Quyết định của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tiền thân của Đảng bộ Phân hiệu hiện tại là Chi bộ cơ sở Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trải qua hơn 13 năm, cùng với sự phát triển của Phân hiệu, đảng bộ cũng đã phát triển về mọi mặt, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với sự nghiệp phát triển của Phân hiệu hiện tại và tương lai.

          Các chi bộ trực thuộc:
 

           - Chi bộ Hành chính: có 14 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Việt Tuấn.

           - Chi bộ Giảng viên: có 16 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương.

           - Chi bộ Sinh viên: có 09 đảng viên . Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Xuân Nguyên.


          Văn phòng Đảng ủy:

          Thực hiện các công tác nghiệp vụ và hành chính của Đảng bộ, tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ về triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Thông báo,.v.v. của Đảng bộ cấp trên. Giúp Ban Chấp hành chỉ đạo và quản lý các hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Thực hiện công tác đối ngoại của Đảng bộ.

          Cán bộ Văn phòng: Mai Thị Dung

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Email: mtdung@kontum.udn.vn    - ĐT: 01653955412