UD-CK
17/12/2018 15:54 pm

1. Giới thiệu

 

Tên đơn vị: Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Năm thành lập: 9/2007

 

2. Quá trình hình thành và phát triển:

 

Công đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum được thành lập theo Quyết định Số 259/QĐ-CĐ ĐHĐN ngày 21.09.2007 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng.

 

Trong những năm qua Công đoàn Nhà trường đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là chỗ dựa tin cậy của CBVC-NLĐ, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và người lao động.

 

Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC-NLĐ về mặt tinh thần lẫn thể chất, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC-NLĐ theo đúng Pháp luật; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC-NLĐ theo đúng quy định của Pháp luật.

 

Tính đến nay, Công đoàn Nhà trường đã và đang trải qua 4 nhiệm kỳ hình thành và phát triển với tổng số công đoàn viên 98/107 CBVC-NLĐ.

 

3. Cơ cấu tổ chức

 

 

4. BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

CÔNG TÁC

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

 Nguyễn Tố Như

 Chủ tịch Công đoàn Trường

Phó giám đốc Phân hiệu

ntnhu@kontum.udn.vn

0983 203 849

2

 Nguyễn Thành Ba

 P. Chủ tịch Công đoàn Trường

Phòng HC-TH

ntba@kontum.udn.vn

0941 309 966

3

 Trương Thị Kiều Vân

 Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Sư phạm

ttkvan@kontum.udn.vn

0914 364 034

4

 Võ Thị Thanh Thảo

 Ủy viên Ban chấp hành

Phòng CTSV

vttthao@kontum.udn.vn

0935 016 237

5

 Nguyễn Thị Anh Thư

 Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Sư phạm

ntathu@kontum.udn.vn

0905 154 246

6

 Huỳnh Thị Ánh Bình

 Ủy viên Ban chấp hành

Phòng KHTC

htabinh@kontum.udn.vn

0905 319 588

7

 Trần Quốc Hùng

 Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Kỹ thuật

tqhung@kontum.udn.vn

 0984 724 796

 

5. Liên hệ

Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng - Tp. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

Email: congdoanudck@gmail.com