24/04/2018 15:17 pm

1. Giới thiệu

Tên đơn vị: Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Năm thành lập: 9/2007

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum được thành lập theo Quyết định Số 259/QĐ-CĐ ĐHĐN ngày 21.09.2007 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng.

Trong những năm qua Công đoàn Nhà trường đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là chỗ dựa tin cậy của CBVC-NLĐ, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và người lao động.

Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC-NLĐ về mặt tinh thần lẫn thể chất, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC-NLĐ theo đúng Pháp luật; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC-NLĐ theo đúng quy định của Pháp luật.

Tính đến nay, Công đoàn Nhà trường đã và đang trải qua 4 nhiệm kỳ hình thành và phát triển với tổng số công đoàn viên 98/107 CBVC-NLĐ.

3. Cơ cấu tổ chức

4. BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

CÔNG TÁC

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

 Đỗ Thị Thanh Phượng

 Chủ tịch Công đoàn Trường

P. CT HSSV

dttphuong@kontum.udn.vn

0905565522

2

 Trần Văn Nam

 P. Chủ tịch Công đoàn Trường

K. SP&DBĐH

vannamtran1205@gmail.com

0964827778

3

 Đặng Trần Minh Hiếu

 Ủy viên Ban chấp hành

K. Kinh tế

dtmhieu2015@gmail.com

0914513395

4

 Nguyễn Thành Ba

 Ủy viên Ban chấp hành

Tổ KT&ĐBCL

ntba@kontum.udn.vn

0941309966

5

 Võ Thị Phương

 Ủy viên Ban chấp hành

K. Kinh tế

vtphuong@kontum.udn.vn

0904009038

6

 Huỳnh Thị Ánh Bình

 Ủy viên Ban chấp hành

P. KHTC

htabinh@kontum.udn.vn

01693344770

7

 Trần Quốc Hùng

 Ủy viên Ban chấp hành

K. Kỹ thuật

tqhung@kontum.udn.vn

 

 

5. Liên hệ

Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng - Tp. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

Email: congdoanudck@gmail.com