GIỚI THIỆU Giảng đường

03/10/2017 10:13 am
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 4 khu giảng đường gồm 24 phòng học được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy và học tập.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 4 khu giảng đường gồm 24 phòng học được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy và học tập.

Khu giảng đường A


Khu giảng đường B

Khu giảng đường C

Giờ học trên giảng đường

Buổi báo cáo chuyên đề trên giảng đường