UD-CK

Giảng đường

09/05/2018 16:02 pm
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 4 khu giảng đường gồm 24 phòng học được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy và học tập.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 4 khu giảng đường gồm 42 phòng học được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy và học tập.

 


Khu giảng đường A

 

Khu giảng đường E (Cơ sở 2)

 


 

Khu giảng đường H (Tòa nhà 7 tầng)

 

Khu giảng đường H (Tòa nhà 7 tầng) - Phòng thực hành tin học với trang thiết bị hiện đại