GIỚI THIỆU Khu hành chính

03/10/2017 10:23 am
Khu Hành chính là nơi làm việc của Ban Giám đốc và tất cả các Phòng, Khoa tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh khi đến liên hệ công tác.

Khu Hành chính là nơi làm việc của Ban Giám đốc và tất cả các Phòng, Khoa tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh khi đến liên hệ công tác. Khu hành chính được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng phù hợp với phong cách quản lý hành chính hiện đại.

Phòng Đào tạo

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế

Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục


Tổ Quan hệ doanh nghiệp

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Khoa Sư phạm và Dự bị đại học

Khoa Công nghệ - Kỹ thuật

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường