UD-CK

Khu hành chính

14/05/2018 16:35 pm
Khu Hành chính là nơi làm việc của Ban Giám đốc và tất cả các Phòng, Khoa tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh khi đến liên hệ công tác.

Khu Hành chính là nơi làm việc của Ban Giám đốc và tất cả các Phòng, Khoa tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh khi đến liên hệ công tác. Khu hành chính được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng phù hợp với phong cách quản lý hành chính hiện đại.

 

Tổ tuyển sinh 

 

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

 

 

Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế

 

 

Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

Văn phòng công đoàn

 

 

Phòng họp H301 - Toàn nhà 7 tầng