UD-CK
Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng.

   

 Từ một ngôi trường nhỏ bé với nhiều khó khăn trong buổi đầu thành lập, cơ sở vật chất nghèo nàn cũ kỹ, 6 cán bộ quản lý và giảng viên cùng với hơn 300 sinh viên nhập học khóa đầu tiên, Phân hiệu đã từng ngày trưởng thành, thành một “vệ tinh” quan trọng và duy nhất của Đại học Đà Nẵng tại khu vực Tây Nguyên, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và góp phần vào sự phát triển của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

 

  • Hiện nay, Phân hiệu có gần 2000 sinh viên (chính quy, không chính quy và sau đại học), 94 cán bộ giảng dạy và phục vụ, thực hiện đào tạo 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 17 chuyên ngành đại học.

  • Hoạt động KHCN trong Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tập trung hướng vào mục tiêu xây dựng Phân hiệu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu mạnh về KH&CN của tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên; thu hút các nguồn lực xã hội cho công tác NCKH, tăng nhanh số lượng kết quả NCKH được chuyển giao, ứng dụng vào trong sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực. Mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

  • Phân hiệu đã xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín của Pháp, Đài Loan và Thái Lan, trong đó có Đại học Valenciennes và Đại học Lille (Pháp), Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Minh Tân và Đại học Quốc gia Bình Đông (Đài Loan), và Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat (Thái Lan). 

Tại Phân hiệu, Chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc thông qua các chương trình đào tạo đa dạng và chất lượng, đội ngũ giảng viên năng động và sáng tạo, các chương trình hợp tác quốc tế uy tín, nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng và cơ sở vật chất hiện đại. Là nơi hun đúc trí tuệ và tài năng cho sự phát triển của khu vưc Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu có uy tín, đạt chuẩn và sánh ngang với với các trường đại học khác ở khu vực Tây Nguyên và trong cả nước.