UD-CK

Toàn cảnh UD-CK

30/07/2018 20:30 pm
Sau hơn 10 năm thành lập, bộ mặt Phân hiệu đã có những chuyển biến tích cực về đội ngũ cán bộ giảng viên, về cơ sở vật chất cũng như sự tăng trưởng hằng năm về số lượng sinh viên nhập học.

       Sự hình thành và phát triển của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội ở một vùng cực Bắc của Tây Nguyên, trong tương lai nó sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vào sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Nguyên.