UD-CK

Sứ mệnh, tầm nhìn

13/03/2019 16:02 pm

Sứ mệnh


Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Tầm nhìn


Sau hơn 12 năm thành lập, Phân hiệu ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống giáo dục - đào tạo, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Tây Nguyên và cả nước. Tính đến nay, Phân hiệu đã có một cơ sở khang trang với đội ngũ 105 cán bộ, giảng viên và hơn 2000 sinh viên các hệ đang theo học. Sự hình thành và phát triển của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vào sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Nguyên. Đến năm 2019, Phân hiệu trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu có uy tín, đạt chuẩn và ngang tầm với với các trường đại học khác ở Khu vực Tây Nguyên và trong cả nước.

Giá trị


  • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp về chất lượng đào tạo.
  • Không ngừng đổi mới nâng cao năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên.
  • Khuyến khích nghiên cứu khoa học và chuyển giao nghiên cứu cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở địa phương về kiến thức chuyên môn.
  • Đoàn kết, nhất trí, coi trọng và thực hiện hợp tác cùng phát triển với các đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, các cơ quan đoàn thể, các trường và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.