UD-CK
Đơn vị tuyển dụng: UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
09/10/2019 08:45 am

- Số lượng cần tuyển: 24 người
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
- Thời hạn nhận hồ sơ: 22/10/2019
- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tu Mơ Rông
- Địa chỉ: thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

=> Thông tin chi tiết xem: Tại đây