UD-CK
Trường đại học ISA Lille Institute of Life Sciences

Tên trường:  ISA Lille Institute of Life Sciences
Địa chỉ:ISA International office 48, Boulevard vauban, Lille Cedex, 59046 FR
Điện thoại:+33 (0)3 28 38 48 48
Fax:+ 33 (0)3 28 38 48 47           
Website: http://www.isa-lille.com

Trường Đại học nông nghiệp ISA được thành lập vào năm 1963, là một trường đại học quốc tế nằm ở trung tâm một thành phố trẻ và năng động – thành phố Lille. Đặc biệt hơn thành phố này nằm ở ngã ba châu Âu , một vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của châu Âu nói chung và của Pháp nói riêng. Ngoài ra Pháp còn là một quốc gia nổi tiếng trên thế giới về sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật được áp dụng trong nông nghiệp, công nghệ thực phẩm và môi trường. Trường được thành lập dưới quyền quản lý trực triếp củaBộ Nông nghiệp. Cho đến nay, trường đã thu hút được hơn 1.150 sinh viên theo học, trong đó có khoảng 15% sinh viên quốc tế. Hơn 5.000  sinh viên đã tốt nghiệp và có việc làm.
 

 
 
 

 


Trường Đại học nông nghiệp ISA cung cấp đa dạng và phong phú các khóa đào tạo, các chương trình, các hoạt động nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực khoa học đời sống đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể:

Về lĩnh vực Giáo dục

      • Đa dạng các chương trình đào tạo kỹ sư trình độ Cử nhân và Thạc sĩ bằng tiếng Anh và Pháp

      • Đào tạo các chương trình Thạc sĩ cho sinh viên quốc tế

      • Các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các trường đại học đối tác hàng đầu

Về các chương trình nghiên cứu, và các dịch vụ tư vấn, chủ yếu trên các lĩnh vực: 

      • Nông nghiệp và đất

      • Đất và môi trường

      • Sản xuất lương thực

      • Đổi mới sản phẩm thực phẩm

      • Các công nghệ sinh học của vi sinh vật

      • Tổ chức và xử lý dữ liệu

      • Quản lý đào tạo điều hành cấp cao

      • Hỗ trợ kinh doanh quốc tế

 Quan hệ quốc tế:

      - Liên kết hợp tác với hơn 150 trường đại học trên thế giới

      - Có các chương trình trao đổi học tập và nghiên cứu với các trường đối tác 

      - Thường xuyên mời các giáo sư và giảng viên uy tín từ các công ty quốc tế hoặc các trường đại học đối tác

      • Một văn phòng đại diện tại Ấn Độ