UD-CK
Trường Universite Catholique de Lille

Tên trường: Universite Catholique de Lille
Địa chỉ: 60 boulevard Vauban - B.P. 109 - 59016 Lille CEDEX - France
Điện thoại: Switchboard: +33 (0)3 20 13 40 00 - Fax: +33 (0)3 20 13 40 01
Email: international@univ-catholille.fr - Web: www.univ-catholille.fr

Trường Universite Catholique de Lille thành lập từ năm 1875 tại thành phố Lille. Pháp. Universite Catholique de Lille là 1 trường tổng hợp đa ngành với 6 khoa, 20 trường lớn và viện trực thuộc, ở đây chỉ xét Universite Catholique de Lille (trụ sở chính, không tính các trường lớn và viện trực thuộc với khoảng 7000 sinh viên theo học).Trường tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Lille – một trong số những thành phố trẻ nhất của Pháp, với diện tích gồm 130 hecta, gồm đa dạng các cơ sở đào tạo, cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 

 


Hiện nay trường thu hút khoảng 23 320 sinh viên theo học với 140 chương trình học chủ yếu ở 4 lĩnh vực chính:

      - Luật, kinh tế học, quản trị

      - Nghệ thuật và khoa học nhân văn, Thần học, Đạo đức học

      - Y học và chăm sóc cộng đồng

      - Khoa học và Công nghệ

ĐH Công giáo Lille gồm 6 khoa:

      - Khoa Luật

      - Khoa Văn học & Khoa học nhân văn

      - Khoa Y & Sản phụ

      - Khoa Khoa học kinh tế & Quản lý

      - Khoa Khoa học & Công nghệ

      - Khoa Thần học
 
Hệ thống trường gồm 20 trường đại học và viện nghiên cứu chủ yếu ở các lĩnh vực:

      - Các trường đại học kỹ thuật (HEI, ICAM, ISA, ISEN)

      - Các trường đại học về kinh tế và quản trị kinh doanh (Groupe EDHEC, ESTICE, IESEG, ISTC)

      - Các trường và viện y học và trợ y (ESF, ICM, IFSanté, IKPO)

      - Viện khoa học xã hội

      - Viện đào tạo giáo dục (IFP)

ĐH Công giáo Lille đào tạo sinh viên theo tiêu chuẩn chung châu Âu LMD (Licence-Master-Doctorat), ngoài ra là các bằng kĩ sư (kĩ sư nghiên cứu Trái đất,…), các bằng chuyên ngành (như bằng chuyên ngành Thanh niên, Giáo dục phổ thông & Thể thao,…),vv

Ngoài ra trường cũng ký liên kết hợp tác với 350 trường đại học khác, thu hút 1 900 sinh viên quốc tế mỗi năm, và hơn 3 000 sinh viên Pháp đang theo chương trình trao đổi tại trường.