UD-CK
Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat Universit (UBRU), Vương quốc Thái lan

- Tên trường: Ubon Ratchathani Rajabhat Universit (UBRU), Vương quốc Thái lan

- Địa chỉ: 2 Ratchathani Road, Mueang District; Ubon Ratchathani Prvince 34000, Thailand

- Điện thoại: (66) 4535 2114; Fax (66) 4531 1465                          

- E-mailInter_relations@ubru.ac.thInter_relations.ubru@hotmail.com

- Websitewww.ubru.ac.th                               
 
1. Giới thiệu
              

       Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat University (UBRU) là một trong những Trường đại học lâu đời nhất ở Thái Lan. Trường có một bề dày lịch sử gần 70 năm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khởi đầu từ một trường kiểu mẫu trong việc đào tạo giáo viên ở tỉnh Ubon Ratchathani trong quá khứ. Trường được thành lập trên cơ sở phát triển từ một trường trung học sư phạm, rồi trở thành Cao đẳng Rajabhat nay là trường Đại học.
Về giáo dục, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trong đào tạo đó là từ trình độ trung cấp đến cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Ở mỗi giai đoạn phát triển, Trường đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để từ đó làm cho trường ngày một phát  triển.

       Trường có một vị trí chiến lược là nằm ở một tỉnh lớn giáp với các nước lân cận, rất thuận lơi trong giao thông với bốn quốc gia tiểu vùng sông Mê Kong như: Lao, Campuchia và Trung Quốc.
Với điều kiện thuận lợi trên, Chiến lược của trường là hợp tác với các Trường đại học khu vực để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Trường đã mở rộng hợp tác  trong lĩnh vực đào tạo và văn hóa bằng hình thức gửi sinh viên và các giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài như: ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, theo chương trình trao đổi hợp tác nhằm đáp ứng đưa Trường phát triển theo chuẩn quốc tế.

 


2. Tầm nhìn 

       Là một Đại học hàng đầu,  mục tiêu của trường là phát triển nguồn nhân lực cho địa phương cũng như cho các quốc gia trong tiểu vùng sông Mê Kông, nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công nghệ cho xã hội, và thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển bền vững.

3. Sứ mệnh

      -  Đào tạo những cử nhân mới và nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng với nhu cầu của xã hội và quốc gia.

      - Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm tìm kiếm tri thức mới, kết hợp trí tuệ toàn cầu và địa phương cho sự phát triển bền vững.

      - Kết hợp việc dạy –học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng nhằm duy trì vị thế của Trường như là một trung tâm cho phát triển bền vững của địa phương và của vùng.

      - Bảo tồn, cải tạo và phổ biến các di sản văn hóa của địa phương nhằm thiết lập niềm tự hào của địa phương nói riêng và của Thái Lan nói chung. 

      - Chuẩn bị và phát triển nguồn nhân lực giáo dục và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

4. Chương trình đào tạo

        Cử nhân: 1. Khoa Nông nghiệp; 2. Khoa Quản trị Kinh doanh; 3. Khoa Giáo dục; 4. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn; 5. Khoa Khoa học tự nhiên; 6. Khoa kỹ thuật công nghiệp; 7. Khoa Luật; 8. Khoa khám chữa bệnh; 9. Khoa điều dưỡng; 10. Trường Y Học Cổ Truyền Thái Lan; 11. Khoa Tin học (Mới thành lập)

        Chương trình đào tạo thạc sĩ: 1. Nghiên cứu và đánh giá trong giáo dục; 2. Phát triển chương trình; 3. Quản lý giáo dục; 4. Quản lý phát triển địa phương; 5. Tiếng Anh; 6. Quản lý; 7. Quản lý nguồn nhân lực; 8. Khoa học giáo dục; 9. Toán; 10. Truyền thông Y tế; 11. CNTT trong Giáo dục

        Chương trình đào tạo Tiến sĩ: 1. Nghiên cứu và đánh giá trong giáo dục; 2. Chiến lược phát triển vùng

        Đào tạo chứng chỉ (1 năm): Quản lý giáo dục