UD-CK
Trường Đại học Bình Đông - Đài Loan

         Tên trường: National Pingtung University of Science and Technology
         Địa chỉ: 1, Shuefu Road, Neipu, Pingtung 912, Taiwan
         Điện thoại: +886-8-7703202#6216
         Email: international@mail.npust.edu.tw
         Website: http://www.npust.edu.tw

         Đại học quốc gia Pingtung – Đài Loan là trường đại học có bề dày xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ XX, tọa lạc phía nam Đài Loan với tổng diện tích hơn 1.000 ha, trong đó khu chính để làm việc và giảng dạy là 298 ha- rất sạch, đẹp được mệnh danh là khu làm việc xanh-sinh thái “green and ecological campus”, lúc mới hình thành (1924) đây là một trường nông nghiệp địa phương, rồi trở thành học viện nghiên cứu nông nghiệp, (1981, National Pingtung Institute of Agriculture) đến năm 1991, là trường đại học bách khoa quốc lập (National Pingtung Polytechnic Institute). Trải qua 87 năm phấn đấu phát triển, nay đã trở thành trường đại học khoa học và kỹ thuật quốc lập (1997), gồm 5 đơn vị thành viên: College of Agriculture; College of Engineering; College of Management; College of Humanities and Social Sciences; College of International Studies (Nông nghiệp, Kỹ sư, Quản lý, Xã hội – nhân văn và Nghiên cứu quốc tế).

 


          Đội ngũ giảng viên của trường hiện có 381 người trong đó có 331 Tiến sỹ chiếm 89%, 45 Thạc sỹ chiếm 10% và 5 cử nhân chiếm 1%. Đáng kể là đa số Tiến sỹ và Thạc sỹ  của trường được đào tạo ở các nước tiên tiến.

          Về chương trình đào tạo, hiện nay nhà trường có 27 ngành cử nhân, 33 ngành đào tạo thạc sỹ và 8 ngành đào tạo tiến sỹ (27 BSc, 33 MSc, 8 Ph.D. programs). Tính đến năm 2011, nhà trường đã có 151 sinh viên quốc tế đến từ 30 nước, trong đó có 78 sv học cử nhân, 47 sv học thạc sỹ và 26 sv học tiến sỹ. Sinh viên Việt Nam hiện theo học tại trường là 13 người: 3 sv làm nghiên cứu sinh- tiến sỹ, 6 sv học thạc sỹ và 4 sinh viên học cử nhân.

          Ngoài ra, trường còn có các trung tâm nghiên cứu nổi tiếng (center of excellence) như: Wildlife Rescue Center, Center of Agriculture and Aquaculture Product Inspections and Certification (CAAPIC), Environmental Center For Livestock WasteManagement, Center for active natural products development, Guide Dogs Training Center, Detector Dogs Training Center, Center for Environmental Protection and Safety...