UD-CK
Thân chúc các đồng chí đoàn viên công đoàn có sinh nhật trong tháng 9 có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong công việc. Happy birthday!

Kết quả hình ảnh cho chúc mừng sinh nhật

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 9/2017

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY CĐ BỘ PHẬN
1   Nguyễn Việt    Tuấn 25/09/1977 ĐT
2   Phạm Thị Mai    Quyên 25/09/1985 KT
3   Nguyễn Thị Ngọc    Lợi 09/9/1988 KT
4   Phạm    Kiên 07/09/1982 SPKT
5   Huỳnh Thị Ánh Bình   Bình 28/09/1987 HC
6   Phan Hoàng    Điệp 16/9/1988 KT
7   Nguyễn Lê Bảo   Ngọc 25/09/1987 KT
8   Nguyễn Thị Thanh   Loan 15/09/1992 HC