UD-CK
[Live Stream] Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018”

Kế thừa sự thành công từ hội thảo lần thứ 1 được tổ chức vào ngày 17/2/2017, UD-CK tiếp tục là đơn vị chủ trì hội thảo quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ 2 năm 2018” sẽ được tổ chức tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum vào ngày 16/6/2018.

 

 

Đồng chủ trì với UD-CK trong lần tổ chức hội thảo quốc gia lần này là Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Khoa Kinh tế và Kế toán - ĐH Quy Nhơn, Khoa Hóa – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và ĐH Nông Lâm Huế. Chương trình hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 – 2018” có chủ đề “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển bền vững trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên”.

 

Hội thảo lần này quy tụ hơn 100 đại biểu là các đại diện lãnh đạo đến từ UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố và các sở ban ngành thuộc các tỉnh Tây Nguyên; các nhà khoa học thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu trong cả nước, cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động tại Tây Nguyên.

 

Tin tưởng rằng hội thảo lần này sẽ tạo nên một kênh thông tin tham khảo có giá trị cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương, các nhà hoạch định chính sách và những đối tượng có quan tâm, để từ đó có những hành động thiết thực, bắt tay ngay vào thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của Tây Nguyên.

 

Để theo dõi toàn cảnh diễn biến hội thảo, kính mời Quý vị tương tác Live Stream trực tiếp trên fanpage UD-CK - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:

 

https://www.facebook.com/kontum.udn.vn/

 

Thời Gian:  8h00 – 12h00, ngày 16/06/2018 (Thứ bảy)

Xem thêm: