UD-CK
Ngày 31/8/2018, Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu; Bí thư các Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, từ ngày 07 đến ngày 12/5/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao và thông qua 3 dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị này nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những nội dung cơ bản, những điểm mới và những nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết. Từ đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động đảm bảo sát với yêu cầu của Nghị quyết, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng truyền đạt nội dung cơ bản các Nghị quyết

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục thảo luận Nghị quyết tại các buổi sinh hoạt của Chi bộ và viết thu hoạch cá nhân theo quy đinh.

 

Các chi bộ trong Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường để thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả.