UD-CK
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ngày 10/11/2018 Đảng uỷ Phân hiệu đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2018. Tham gia lớp học trong đợt này có trên 40 đoàn viên ưu tú là CBVC, HSSV được các chi bộ công nhận đối tượng cảm tình Đảng.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thông qua khóa học nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình tại nơi công tác, học tập; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum chúc mừng các quần chúng ưu tú được lựa chọn để tham dự lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2018.  Đồng chí cũng khẳng định, được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, mong rằng các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục quá trình phấn đấu để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định, đảm bảo 100% học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại lễ khai giảng 

 

Ngay sau Lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Hiền – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy giảng dạy chuyên đề đầu tiên: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại lớp.

 

Đồng chí Lê Thị Hiền – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy giảng dạy chuyên đề đầu tiên

 

 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng