UD-CK

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 10/2017

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY CĐ BỘ PHẬN
1 Nguyễn Tố Như 02/10/1984 KT
2 Nguyễn Công Dũng 02/10/1977 HC
3 Thái Thị Bích  Vân 14/10/1984 SPKT
4 Đỗ Thị Thu  Thùy 10/10/1988 ĐT
5 Đặng Trần Minh  Hiếu 25/10/1987 KT
6 Nguyễn Đức Tuấn 10/10/1979 ĐT