UD-CK
Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (8220201) và Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu (6022024)

A. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (8220201)

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự thi (ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng anh).

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quốc tế học, Đông phương học)

 

 

II. MÔN THI TUYỂN

Thí sinh dự thi 03 môn: gồm môn Ngoại ngữ, Lý thuyết Tiếng anh, Thực hành Tiếng anh.
Môn ngoại ngữ: Thí sinh được chọn một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Trung. 

Miễn thi ngoại ngữ: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, văn bằng được công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ ( một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật) tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoăc một trong các Trung tâm ngoai ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận.


III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI

3.1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2019

3.2. Thời gian dự thi: Ngày 08/06/2019

3.3. Thời gian học: Tháng 07/2019.

3.4.  Lệ phí dự thi: 750.000 đồng

3.5. Hồ sơ dự thi: 

+ Đơn đăng ký dự thi 

+ Bản sao photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

+ Bản sao photo công chứng bảng điểm đại học; 

+ 01 ảnh chân dung 4x6 (Phía sau ghi rõ số cmnd và chuyên ngành đăng ký, địa chỉ email)

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (file đính kèm)

+ Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (hoặc hợp đồng lao động photo công chứng) đối với thí sinh công tác >= 2 năm tại khu vực Tây Nguyên (để được hưởng điểm ưu tiên)

 

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1.1. Điều kiện văn bằng

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trinh độ thạc sĩ theo quy định hiện hành;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm tính đến thời điểm dự thi hoặc có bằng do cơ sở đào tạo khác cấp, đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học loại Trung bình được đăng ký dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học các hệ không chính quy khác, loại Trung bình khá trở lên hoặc tương đương, hoặc loại Trung bình có thêm 1 bằng đại học khác được dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc ngành gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định.

 

1.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành cao học; người có bằng gần với ngành đăng ký đã học bổ sung kiến thức theo quy định được đăng ký dự thi không yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn; 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ so sánh đối chiếu phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi, có giấy xác nhận của cơ quan công tác. 

 

1.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên 

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

- Con liệt sĩ;
 
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
 
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở KV1

Điểm ưu tiên: Được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.


V. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1.5-2 năm

 

B. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu (6022024)

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự thi (ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Hàn Quốc, Văn học nước ngoài).
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ :Văn học, Hán nôm, Việt Nam học, Đông phương học, Quốc tế học, Nhân học (chuyên ngành Nhân học ngôn ngữ), Báo chí - Truyền thông (các chuyên nghành Ngôn ngữ Báo chí và Biên tập xuất bản), Đông Nam Á học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Châu Á – Thái Bình Dương học, Ngôn ngữ học, Tiếng việt và Văn hóa Việt Nam.

 

II. MÔN THI TUYỂN

Thí sinh dự thi 03 môn: gồm môn Ngoại ngữ, Lý thuyết Tiếng anh, Thực hành Tiếng anh.
Môn ngoại ngữ: Thí sinh được chọn một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Trung. 

Miễn thi ngoại ngữ: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, văn bằng được công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ ( một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật) tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoăc một trong các Trung tâm ngoai ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận.


III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI

3.1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2019

3.2. Thời gian dự thi: Ngày 08/06/2019

3.3. Thời gian học: Tháng 07/2019.

3.4.  Lệ phí dự thi: 750.000 đồng

3.5. Hồ sơ dự thi: 

+ Đơn đăng ký dự thi 

+ Bản sao photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

+ Bản sao photo công chứng bảng điểm đại học; 

+ 01 ảnh chân dung 4x6 (Phía sau ghi rõ số cmnd và chuyên ngành đăng ký, địa chỉ email)

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (file đính kèm)

+ Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (hoặc hợp đồng lao động photo công chứng) đối với thí sinh công tác >= 2 năm tại khu vực Tây Nguyên (để được hưởng điểm ưu tiên)

 

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1.1. Điều kiện văn bằng

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trinh độ thạc sĩ theo quy định hiện hành;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm tính đến thời điểm dự thi hoặc có bằng do cơ sở đào tạo khác cấp, đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học loại Trung bình được đăng ký dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học các hệ không chính quy khác, loại Trung bình khá trở lên hoặc tương đương, hoặc loại Trung bình có thêm 1 bằng đại học khác được dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc ngành gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định.

 

1.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành cao học; người có bằng gần với ngành đăng ký đã học bổ sung kiến thức theo quy định được đăng ký dự thi không yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn; 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ so sánh đối chiếu phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi, có giấy xác nhận của cơ quan công tác. 

 

1.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên 

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

- Con liệt sĩ;
 
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
 
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở KV1

Điểm ưu tiên: Được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.


V. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1.5-2 năm

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum;
ĐT: 0260.6509.559 - 0934. 876.005
Email: nguyenthihoa@kontum.udn.vn
Website: http://www.kontum.udn.vn