UD-CK
Sáng ngày 25/04, tại phòng A102, Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum sinh viên đã hoàn thành bảo về đồ án tốt nghiệp với sự đánh giá của hội đồng đến từ Khoa Kỹ Thuật – Nông nghiệp.

Hội đồng chấm gồm có TS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh, Chủ tịch; Ths. Lê Thị Bảo Yến, Ủy viên; Kỹ sư Nguyễn Thành Ba, Thư ký.

 

 

Theo quy định của hội đồng chấm, mỗi sinh viên có 10 phút để trình bày đồ án và sau đó là trả lời phản biện lại các câu hỏi, yêu cầu từ các thành viên hội đồng. Việc tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp giúp nhà trường đánh giá quá trình học tập và kiến thức được học vào việc thực hiện đồ án. Đồng thời, đánh giá các kỹ năng mềm khác như: Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình vấn đề một cách khoa học, logic, kỹ năng phản biện, xử lý tình huống…

 

 

Để mang tính khách quan và nhằm đánh giá đúng nhất chất lượng của các đồ án, những tiêu chí cho điểm dựa vào các yếu tố sau: Mục tiêu, tính thực tế của đề tài; Kết quả đề tài, giải quyết các mục tiêu đặt ra; Bố cục, ngôn ngữ, trình bày; Tính đúng đắn và hợp lý của các phân tích, thiết kế; Cách giải quyết vấn đề, đề xuất có tính thuyết phục hội đồng; Tính đầy đủ, cập nhật dữ liệu; Đảm bảo về thời gian thực hiện đề tài; Kỹ năng thuyết trình, trả lời các câu hỏi hội đồng.

 


Đồ án tốt nghiệp là tổng hợp các kiến thức mà sinh viên đã được học và thực hành trong toàn bộ hơn 4 năm học. Trước khi thực hiện việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, các bạn sinh viên đã có thời gian 3 tháng để làm đồ án và chuẩn bị bài thuyết trình trước hội đồng. Do đó, đa số các bạn đều hoàn thành tốt đồ án, trình bày ngắn gọn, súc tích và tự tin phản biện.

 

 

Theo đánh giá của hội đồng chấm, đồ án tốt nghiệp do các bạn sinh viên thực hiện có chất lượng tốt, thực hiện đúng thời gian, mục tiêu và kết quả đồ án gần sát với thực tế. Kết quả của buổi bảo vệ đồ án có 14 bạn đạt loại Giỏi và 7 bạn đạt loại Khá. 

 


Đặc biệt, tại buổi bảo vệ đồ án còn có sự góp mặt của đại diện Tập đoàn bưu chính viễn thông – Viễn thông Kon Tum (VNPT) để theo dõi các bài bảo vệ của sinh viên và đưa ra các thông tin tuyển dụng. Hiện nay, không chỉ VNPT Kon Tum đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin mà rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên đang “khát” nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực này. Do đó, đây là ngành học đang mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các kỹ sư Công nghệ thông tin tương lai.