UD-CK
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật đủ điều kiện dự thi Sau đại học ngành Luật


I. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành sau
1. Ngành gần: Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Kỹ thuật hình sự, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý nhà nước, Chính trị - Luật của các cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Hành chính, Học viện Chính sách và phát triển, Đại học Vinh, hành chính học, Triết học, Chính trị học.


Các môn học bổ sung kiến thức gồm có:
- Lý luận nhà nước và pháp luật: 4 tín chỉ
- Luật thương mại: 4 tín chỉ
- Luật dân sự: 4 tín chỉ


2. Ngành khác: Những người có bằng tốt nghiệp thuộc khối ngành kinh tế theo danh mục gióa udjc đào tạo đại học cấp IV ban hành kèm theo Thông tư số 24/TT-GDD ĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành gồm các ngành sau: Kinh tế chính trị, Kinh tế - Đầu tư, Kinh tế - Kế hoạch – Đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Đông Nam Á học, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước.


Các môn học bổ sung kiến thức gồm có:
- Lý luận nhà nước và pháp luật: 4 tín chỉ
- Luật thương mại: 4 tín chỉ
- Luật dân sự: 4 tín chỉ
- Luật cạnh tranh: 3 tín chỉ
- Pháp luật sở hưũ trí tuệ: 3 tín chỉ
- Tư pháp quốc tế: 3 tín chỉ
- Luật hành chính: 3 tín chỉ
- Luật thương mại quốc tế: 3 tín chỉ
- Luật tố tụng dân sự: 3 tín chỉ


II. Kinh phí: Học phí chuyển đổi: 280.000đ/tín chỉ


III. Thời gian: Dự kiến khai giảng tháng 6 năm 2019
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến 17h00 ngày 30/5/2019


IV. Địa điểm đăng ký học và tư vấn
Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Số 704 Phan Đình Phùng – TP.Kon Tum
Số điện thoại: 0934 876 005 (cô Hoa)
Email: nguyenthihoa@kontum.udn.vn

Xem thêm: