UD-CK
Ngày 18/05, tại Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum các học viên Lớp K34.XDD.KT, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, Mã số: 8580201 đã thực hiện bảo vệ luận văn thạc sĩ sau quá trình học tập và nghiên cứu.

 

Hội đồng bảo vệ là các PGS, TS đến từ Khoa Kỹ thuật XDDD và CN, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN, gồm có PGS.TS. Trần Quang Hưng; PGS.TS. Trương Hoài Chính; PGS.TS. Đặng Công Thuật; TS. Phạm Mỹ; TS. Lê Khánh Toàn; TS. Trần Anh Thiện. Hội đồng còn có sự tham gia của PGS.TS. Phạm Thanh Tùng; Trường Đại học Xây dựng; TS. Hoàng Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Xây Dựng và Nghiên cứu sinh, Ths. Nguyễn Bá Thạch, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai.

 


Luận văn thạc sĩ là kết quả sau 2 năm học tập và nghiên cứu của các học viên. Để hoàn thành luận văn, bên cạnh lý thuyết trên giảng đường thì các học viên còn cần phải dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… để đề tài mang tính thực tế, thực tiễn cao, có tính ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu. 

 


Đứng trước hội đồng, các học viên tự tin báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình một cách rõ ràng, ngắn gọn và súc tích nhất. Sau đó, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra nhiều câu hỏi để đánh giá kiến thức chuyên môn, thực tế của các học viên. 

 


Theo đánh giá của hội đồng bảo vệ các học viên đã đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mỗi đề tài cũng được đánh giá cao.