UD-CK
Sáng ngày 18/05, Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ, khóa 35 cho 17 học viên lớp K35.QTR.LT, Ngành Quản trị kinh doanh.

 

Tham dự Hội đồng đánh giá có các PGS, TS đến từ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, gồm có PGS. TS Nguyễn Phúc Nguyên, Trưởng phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Chủ tịch; TS Lê Thị Minh Hằng, Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Thư ký; TS Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Ủy viên; TS. Nguyễn Xuân Lãn, Phó chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh, Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Ủy viên.

 


17 học viên của lớp K35.QTR.LT lần lượt báo cáo tóm tắt đề cương luận văn, về các hướng nghiên cứu, cách giải quyết những vấn đề đặt ra, những vấn đề cần tháo gỡ trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

 


Sau khi nghe đầy đủ các báo cáo, thành viên Hội đồng đã tỉ mỉ đóng góp ý kiến và gợi ý một số hướng nghiên cứu mới cho học viên tham khảo, điều chỉnh. Hội đồng đánh giá cũng đã nhất trí để các học viên triển khai đề tài và chính thức bảo vệ luận văn trong thời gian tới.

 

Xem thêm: