UD-CK
Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2019, ngày 17/5/2019, 02 Tổ giám sát của Đảng ủy và 02 Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN đã tiến hành kiểm tra, giám sát Quý II năm 2019 đối với các Đảng ủy cơ sở tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN

phát biểu tại buổi khai mạc đợt kiểm tra, giám sát

 

Qua đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề lần này tại Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, các tổ kiểm tra và giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Quý II năm 2019 đối với các Đảng ủy cơ sở qua đó nâng cao nhận thức và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng có dịp được trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị góp phần xây dựng các Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ ĐHĐN ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

 

Trước đó, ngày 19/4/2019, Đảng ủy ĐHĐN đã ban hành Quyết định số 1025-QĐ/ĐU và 1026-QĐ/ĐU thành lập 02 tổ giám sát kèm theo kế hoạch thực hiện công tác giám sát Quý II năm 2019 đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN và Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN do đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN làm Tổ trưởng trọng tâm với nội dung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

    

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng phát biểu kết luận sau đợt kiểm tra, giám sát

 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN cũng đã ban hành 02 quyết định số 160 và 161-QĐ/ĐU ngày 19/4/2019 thành lập 02 tổ kiểm tra kèm theo kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN và kiểm tra công tác tài chính trong Đảng năm 2018 đối với Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum do đồng chí Bùi Thị Kim Yến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN làm Tổ trưởng.

Tin Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN