UD-CK
Trong 02 ngày 23-24/05, PGS. TS Đinh Thành Việt, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã tập huấn cho toàn thể giảng viên UD-CK với chủ đề “Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ kiểm định chất lượng”.

Nội dung chính xoay quanh buổi tập huấn gồm các vấn đề: Hướng dẫn các quy trình xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT); Hướng dẫn cách viết chuẩn đầu ra của CTĐT và chuẩn đầu ra của học phần.

 


Các giảng viên được hướng dẫn thực hành các kỹ năng như: Áp dụng được quy trình xây dựng CTĐT; Lấy ý kiến các bên liên quan, trên cơ sở đó viết các chuẩn đầu ra của CTĐT; Xây dựng được các chuẩn đầu ra học phần và ma trận liên kết giữa các chuẩn đầu ra học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; Viết đề cương chi tiết học phần theo nguyên tắc constructive alignment; Viết bản đặc tả CTĐT, cấu trúc chương trình dạy học (theo nhóm) và thực hành viết đề cương chi tiết học phần;

 


Đánh giá được đề cương chi tiết học phần, phân tích ma trận liên kết giữa các học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT; Tham khảo các kinh nghiệm thực tiễn từ kết quả kiểm định chất lượng CTĐT của ĐH Đà Nẵng; Xây dựng phương pháp và bài kiểm tra đánh giá phù hợp nhằm giúp người học đạt chuẩn đầu ra của các học phần; Tham khảo các rubric trong đánh giá học phần; Đánh giá được mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần của người học; Giải thích được cách đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT và vấn đề cải tiến liên tục.

 


Trong 02 ngày, PGS. TS Đinh Thành Việt đã hướng dẫn, phân tích đánh giá kết quả của các giảng viên dưới dạng sản phẩm làm việc như: Mục tiêu và các chuẩn đầu ra của CTĐT do giảng viên xây dựng; Bản mô tả (đặc tả) CTĐT; đánh giá đề cương chi tiết học phần do giảng viên biên soạn; phân tích ma trận liên kết giữa các học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; Bên cạnh đó, PGS. TS Đinh Thành Việt cũng chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn từ kết quả kiểm định chất lượng CTĐT của ĐH Đà Nẵng và chuẩn đầu ra của số CTĐT tại các trường ĐH lớn trong cả nước như ĐH Kinh tế Đà Nẵng; Trường ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Indonesia; Trường ĐH Edinburgh, Anh; Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng; Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM; ĐH Bách Khoa Hà Nội; Trường ĐH Mahidol, Thái Lan…

 


Chương trình tập huấn nhằm mục đích giúp các giảng viên UD-CK xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng và điều chỉnh được CTĐT đáp ứng các yêu cầu kiểm định theo Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT, năm 2016 và tiêu chuẩn 1-5 AUN-QA.

 


Trong 02 ngày, PGS. TS Đinh Thành Việt cùng các giảng viên UD-CK đã có những chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp cho các vấn đề liên quan từ thực tiễn công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục tại UD-CK.