UD-CK
Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy cho UD-CK: Cơ sở Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Đợt 1 năm 2019 - theo hình thức xét học bạ như sau:

 

1.Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển 

2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên
- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.
- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.


3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển
3.1. Nguyên tắc đăng ký
- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 1B). Các ngành đăng ký (xem tại mục 1), thuộc cùng một cơ sở đào tạo hoặc nhiều cơ sở đào tạo khác nhau thuộc Đại học Đà Nẵng (xem tại ts.udn.vn).
- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) và bổ sung bản photocopy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ theo thông báo tuyển sinh để được xét tuyển.


3.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo qui định của Qui chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12 của môn học trong tổ hợp xét. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Đại học Đà Nẵng xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác.


4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển
4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định (tải tại đây) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây;
- Bản photocopy chứng minh nhân dân;
- Bản photocopy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
- Bản photocopy học bạ THPT;
- Biên lai nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc minh chứng chuyển lệ phí qua tài khoản;
- Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên).


4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng


4.3. Cách nộp lệ phí đăng ký xét tuyển
Thí sinh chọn một trong ba hình thức nộp lệ phí đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Nộp trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ.
Cách 2: Chuyển qua bưu điện đến địa điểm nhận hồ sơ 
Cách 3: Chuyển lệ phí vào tài khoản của ĐHĐN theo thông tin sau:
Tài khoản nhận: 113000176350
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (ViettinBank, CN Đà Nẵng).
Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ.


5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
5.1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 01/06/2019 đến 17h00 ngày 21/7/2019 (tính theo dấu bưu điện).


5.2. Địa điểm nhận hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong hai địa điểm sau (ưu tiên nộp hồ sơ vào cơ sở đào tạo đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1):


Địa điểm số 1: 
- PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum


Địa điểm số 2:
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Ban Đào tạo
41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của UD-CK tại địa chỉ http://ts.kontum.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng – TP Kon Tum; ĐT 02606 509 559 – 0935 575 116 - 0934 876 005