UD-CK
Đại học Đà Nẵng đã công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia vào Cơ sở Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Thí sinh cân nhắc lựa chọn nguyện vọng điều chỉnh xét tuyển
Lưu ý: Thời gian điều chỉnh nguyện vọng như sau
- Điều chỉnh trực tuyến: 22-29/7/2019
- Điều chỉnh bằng phiếu: 22-31/7/2019