UD-CK
Sáng ngày 5/8/2019, Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tố Như, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Nhà trường.


Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

 


Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Nhà trường cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo các mặt công tác; hoạt động của Nhà trường trong công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức cán bộ, công tác quốc phòng - an ninh, công tác đoàn thể, công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tương đối tốt.


Hội nghị đã tiến hành thảo luận. Kết quả, 100% đảng viên nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.


Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần lưu ý trong năm học 2019-2020: thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế theo kế hoạch; chú trọng công tác tư tưởng chính trị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tích cực triển khai công tác phát triển Đảng để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2019; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường,…


Cũng tại Hội nghị, toàn Đảng bộ đã được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 


Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tập trung vào các nhiệm vụ lớn về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn theo hướng sinh thái, thông minh, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội bảo đảm cho một thành phố biển năng động, đầy sức cạnh tranh, hiện đại ở tầm vực quốc tế; trở thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ ở khu vực và là trung tâm hội nghị quốc tế; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh của khu vực và cả nước; một động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


Vì vậy, Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ, các đoàn thể và các bộ phận trong Nhà trường nghiêm túc quán triệt tinh thần cốt lõi của nghị quyết; từ đó tùy điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát với thực tiễn, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ năm 2019 và những năm tiếp theo”.