UD-CK
Ngày 05/10, 48 học viên Ngành Quản lý Kinh tế, Khóa 36 đã hoàn thành bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ dưới sự theo dõi và đánh giá của các thành viên hội đồng đến từ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

 

Nhằm đẩy mạnh các chương trình đào tạo sau Đại học, Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum luôn liên kết chặt chẽ với các trường thành viên của ĐHĐN mở đều đặn các lớp, các ngành học nhằm giúp các học viên đang sinh sống, làm việc tại Tỉnh Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên có điều kiện học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ. Trong đó, Ngành Quản lý Kinh tế, Khóa 36 do Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum liên kết với Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức đào tạo từ năm 2017.

 


Sau 02 năm học tập, các học viên đã bắt tay vào hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Để giúp các học viên có một luận văn xuất sắc, có tính thuyết phục và thực tiễn cao, trước khi tiến hành bảo vệ chính thức, trường ĐH Kinh tế đã quyết định tổ chức hội đồng đánh giá đề cương luận văn.

 

Sau một ngày làm việc hết sức chuyên chú và nghiêm túc, 02 hội đồng đánh giá đề cương luận văn do các PGS, TS đến từ trường Đại học Kinh tế chủ trì đã có những nhận xét, góp ý thiết thực cho từng đề tài. Bên cạnh những phản biện sâu sắc, thuyết phục, các học viên cũng chăm chú lắng nghe những đánh giá từ hội đồng để có những chỉnh sửa, đi sâu nghiên cứu giúp đề tài có “sức nặng” hơn.

 

 
Các học viên sẽ có thời gian hơn 1 tháng để hoàn thiện luận văn thạc sĩ và chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức trước hội đồng đánh giá. Hy vọng rằng với những đề tài đã lựa chọn cùng những nghiên cứu của bản thân, các học viên sẽ áp dụng được những kiến thức đã học tập, tìm tòi vào thực tiễn công việc, góp phần phát huy năng lực chuyên môn nói riêng, đồng thời giúp phát triển nền kinh tế - xã hội địa phương nói chung.