UD-CK
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, sáng ngày 16/11/2019, Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Kon Tum tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng – Năm 2019. 

 

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu; đồng chí Nguyễn Tố Như – Phó Giám đốc Phân hiệu; đồng chí  Nguyễn Thị Thái Bình – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Kon Tum và đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Phân hiệu có quần chúng ưu tú tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019.

 


Tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này có 44 học viên là những quần chúng ưu tú được các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu giới thiệu. Trong 3 ngày, từ 16,17, 23/11/2019, các học viên sẽ được truyền đạt và nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, đánh giá chất lượng và được cấp Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.

 

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu yêu cầu các học viên cần học tập nghiêm túc, nghiên cứu các chuyên đề mà giảng viên truyền đạt, từ đó nâng cao nhận thức và xác định rõ mục đích, động cơ phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu phát biểu

 

Cũng tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019, đại diện các học viên đã hứa sẽ cố gắng tích cực nghiên cứu những nội dung chuyên đề để có những nhận thức ban đầu về Đảng và thực hiện nghiêm quy chế lớp học nhằm đạt kết quả học tập cao nhất.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình báo cáo

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Kon Tum báo cáo chuyên đề đầu tiên: Khái lược lịch sự Đảng Công sản Việt Nam tại Lớp.