UD-CK
Năm 2019 khép lại, đây cũng là năm ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật trong chặng đường phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Năm 2019 khép lại, đây cũng là năm ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật trong chặng đường phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

 

Trong một năm qua, Nhà trường đã đạt được những thắng lợi to lớn trong công tác giáo dục – đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào sinh viên,… Những thành tựu này phản ánh sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường; đồng thời tiếp tục khẳng định những bước đi đúng đắn trong chiến lược phát triển của Nhà trường với mục tiêu trở thành trường đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên vứu vào thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh miền Trung, tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

 

Ban Biên tập Website Nhà trường xin điểm lại những dấu ấn đáng nhớ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trong một năm qua.

 

Xem bản tin tại đây