UD-CK
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 1208-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng dẫn số 237-HD/ĐU ngày 21/2/2020 của Đảng ủy Phân hiệu về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, trong 2 ngày 11, 12/3/2020 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã triển khai tổ chức thành công đại hội chi bộ.

Tham dự và chỉ đạo đại hội của các chi bộ trực thuộc có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Phân hiệu.


Chi bộ Hành chính


Chiều ngày 11/3/2020 chi bộ Hành chính đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.


Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên và sâu sát của Đảng ủy Phân hiệu, các đảng viên trong chi bộ Hành chính không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình công tác, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Tư tưởng của toàn bộ đảng viên kiên định vững vàng, thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ổn định công tác. Chi bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, việc triển khai các nội dung công tác của chi bộ đến các Đảng viên được nhanh chóng, kịp thời.


Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2023 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2023, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của chi bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đảng viên, CBVC, NLĐ trong Nhà trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Nhà trường; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ; công tác xây dựng chi bộ và đoàn thể ngày càng vững mạnh.


Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Hành chính đã lãnh đạo các hoạt động của đơn vị, đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó tiếp tục phát huy các thế mạnh đã đạt được, như: Các ngành nghề đào tạo ở các bậc Đại học và Thạc sĩ, công tác đảm bảo chất lượng, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế,… Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo..


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Sơn - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu biểu dương những thành tích mà Chi bộ Hành chính đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của Chi bộ, đồng thời có những chỉ đạo mang tính định hướng rất cụ thể, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng cần được Chi bộ phát huy trên tất cả các lĩnh vực công tác của Nhà trường. Cụ thể: Tăng cường thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo khối đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ; Củng cố tổ chức, ổn định bộ máy nhân sự và chuẩn hóa các mặt hoạt động của Phân hiệu.
 

Đồng chí Lê Quang Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu phát biểu, chỉ đạo Đại hội

 

Tại Đại hội Chi bộ Hành chính đã thảo luận biểu quyết thống nhất với nội dung các báo cáo được trình bày, tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 02 đồng chí: đồng chí Nguyễn Việt Tuấn – Bí thư Chi bộ và đồng chí Võ Thị Thanh Thảo – Phó bí thư Chi bộ.

 


 
Chi bộ biểu quyết


Chi bộ khóa mới ra mắt và hứa phấn đấu cùng với toàn thể Đảng viên trong chi bộ nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

 
Chi ủy Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Tặng hoa lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng thôi không tham gia vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới

 

Chi bộ Giảng viên 


Ngày 12/3/2020, Chi bộ Giảng viên tiến hành tổ chức đại hội với sự tham dự của 13 đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Lê Quang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu đã đến dự và chỉ đạo đại hội.


Thay mặt chi bộ, đồng chí Nguyễn Tố Như, Bí thư chi bộ đã trình bày trước đại hội báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. 

 


 
Đồng chí Nguyễn Tố Như, Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị


Với tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Giảng viên đã dành nhiều thời gian góp ý và thảo luận sôi nổi, bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đã qua, đồng thời phân tích những nguyên nhân, ưu khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương phướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2023.


Để đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, vừa có tính kế thừa và đổi mới, đáp ứng được yêu cầu đề ra trong nhiệm kỳ mới, Đại hội chi bộ Giảng viên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2023 cũng đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí (Nguyễn Thị Trúc Phương, Nguyễn Văn Linh, Đặng Trần Minh Hiếu). Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương đã được chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

 


Tặng hoa lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Tố Như và đồng chí Bùi Thị Thu Vĩ thôi không tham gia vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới

 

Chi bộ giảng viên chụp hình lưu niệm

Chi bộ Sinh viên


Chiều cùng ngày 12/3/2020, Chi bộ Sinh viên đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Lê Quang Sơn – Bí thư Đảng ủy Phân hiệu; Bí thư các Chi bộ Hành chính, Giảng viên cùng các đảng viên trong Chi bộ Sinh viên.


Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Bí thư chi bộ trình bày nội dung báo cáo chính trị và kiểm điểm của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời trình bày phương hướng nhiệm kỳ 2020-2023, các đồng chí  đảng viên tham dự Đại hội đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu nêu trong Báo cáo tổng kết và góp ý về phương hướng hoạt động trong nhiệm kì tới, với chủ trương duy trì những thế mạnh và khắc phục những hạn chế, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua.

 


 
Đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Sơn chúc mừng những thành quả đạt được của Chi bộ Sinh viên và chỉ đạo phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 – 2023 Chi bộ Sinh viên cần đẩy mạnh các hoạt động các phong trào thi đua sôi nổi song hành với việc học tập rèn luyện của sinh viên; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới đây là hạt nhân quyết định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đảng viên trong Chi bộ sáng suốt lựa chọn đồng chí tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu Bí thư nhiệm kỳ mới nhằm đưa ra những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạọ và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

 


 
Đồng chí Lê Quang Sơn – Bí thư Đảng ủy phát biểu, chỉ đạo Đại hội

 

Với sự nhất trí cao, Đại hội cũng đã trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên tiếp tục làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

 

Chi bộ sinh viên chụp hình lưu niệm


Phát huy tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm của toàn thể đảng viên, Đại hội các chi bộ đã sáng suốt bầu ra cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2023, thay mặt các chi bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng chi bộ, Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh trong giai đoạn mới.


                            Văn phòng Đảng ủy Phân hiệu