UD-CK
Hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14-6”, sáng nay ngày 12-6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2020. 

Tại Lễ Tôn vinh, các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện ở các đơn vị, các huyện của Tỉnh đã được UBND Tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh Kon Tum tuyên dương, khen thưởng. 

 


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hiệu quả, phong trào hiến máu tình nguyện tại Phân hiệu đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Vinh dự tập thể Đoàn Thanh niên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và 62 đoàn viên tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng trong đợt này. Đây là những gương mặt xuất sắc thường xuyên có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện của Tỉnh Kon Tum.


Các cá nhân và tập thể được tuyên dương khen thưởng.


Cô Châu Thị Ngọc Tuyết, Giảng viên trẻ của Phân hiệu đã có chia sẻ trong buổi lễ tôn vinh: lý do cô tham gia hiến máu tình nguyện trong những năm qua với 9 lần hiến máu đó là một hoạt động ý nghĩa, một nghĩa cử cao đẹp trao đi sự sống mà bản thân những người có sức trẻ như cô cần phải tiên phong đi đầu. 

 Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của các cấp, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên đã tổ chức 2 đợt hiến máu, có trên 300 đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu và đã hiến được trên 300 đơn vị máu an toàn, kịp thời cung cấp lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong Tỉnh.

 


Phong trào hiến máu tình nguyện tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có được những thành công bước đầu như ngày hôm này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum, Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu. Hi vọng trong thời gian tới phong trào tiếp tục được duy trì và phát triển để tạo sự lan tỏa những việc làm ý nghĩa này đến mỗi cá nhân, đơn vị...