UD-CK
Công đoàn Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân-Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (GDVN), đồng chí Ngô Văn Dưỡng-Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), đồng chí Nguyễn Đức Hùng-Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở.

Phó Giám đốc ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng phát biểu

 

Hội nghị đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHĐN lần thứ V trong nửa đầu nhiệm kỳ, theo đó Công đoàn ĐHĐN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2018-2023 đã và đang được các cấp Công đoàn phấn đấu nỗ lực hoàn thành.

 

PCT Công đoàn GDVN Nguyễn Ngọc Ân phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân-Phó Chủ tịch Công đoàn GDVN, đồng chí Ngô Văn Dưỡng-UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, vai trò của Công đoàn ĐHĐN trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ĐHĐN. Hoạt động của các cấp Công đoàn trong thời gian qua đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế và quảng bá hình ảnh của ĐHĐN.

 

Các đại biểu thảo luận

 

Trong nửa nhiệm kỳ cuối, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo và tổ chức hoạt động, trong đó chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức và người lao động để định hướng tư tưởng; kịp thời giải quyết những thắc mắc, nguyện vọng chính đáng, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phấn khởi đóng góp cho sự ổn định và phát triển chung của ĐHĐN.

  

Các đại biểu thảo luận

 

Các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những khó khăn, bất cập, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ từ đó xem xét, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho nửa cuối nhiệm kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết, chương trình công tác của Công đoàn ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Biểu dương, khen thưởng các Công đoàn cơ sở

 

Hội nghị đã biểu dương các đơn vị điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ĐHĐN phát động theo đó các phong trào luôn nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ các Công đoàn cơ sở.

 

Để ghi nhận thành tích, đóng góp của các đơn vị, Công đoàn ĐHĐN đã biểu dương, khen thưởng 07 Công đoàn cơ sở điển hình xuất sắc gồm: Công đoàn Trường ĐH Bách khoa, Công đoàn Trường ĐH Kinh tế, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Công đoàn Cơ quan ĐHĐN và Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Tin Văn phòng Công đoàn ĐHĐN