UD-CK
Ngày 17/7, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Tây Nguyên tổ chức thành công Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính và Ngân hàng năm 2020 (DCFB) với chủ đề "Hệ thống Tài chính-Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0”. Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu, các nhà khoa học và chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực liên quan tham dự.

Toàn cảnh Hội thảo 

 

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn-Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; đại diện lãnh đạo, chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng thương mại; đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học  và giảng viên của các trường ĐH (Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, Trường ĐH Tài chính-Kế toán, Viện nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Ngân hàng, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng…) cùng các đối tác, doanh nghiệp và cơ quan báo đài khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

 

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh-Phó Hiệu trưởng - Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN phát biểu khai mạc 

 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh-Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo lần này nhằm đem lại một diễn đàn khoa học để các trường, đơn vị và các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong các lĩnh vực chia sẻ, công bố những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhằm đóng góp tri thức phát triển hệ thống tài chính-ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung-Tây Nguyên đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân dịp này, Phó Hiệu trưởng Võ Thị Thúy Anh gửi lời chào mừng và trân trọng cám ơn các nhà khoa học, các đơn vị và đối tác đã tham dự, đồng hành, đóng góp cho thành công chung của Hội thảo.

 

Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ (thứ ba từ trái sang), Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN Nguyễn Mạnh Toàn  trao lưu niệm cho các đơn vị đồng tổ chức 

 

Tại các tiểu ban (Học thuật và Ứng dụng), các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng đã trình bày các báo cáo khoa học và tham luận trong đó có 56 bài báo được tuyển chọn, phản biện công bố trên kỷ yếu của Hội thảo. Nhiều đề tài, kết quả nghiên cứu mới có tính thời sự và ứng dụng thực tiễn như: Tác động của hệ thống tài chính-ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực; Quản trị Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong bối cảnh cách mạng 4.0 từ thực tiễn khu vực Miền Trung-Tây Nguyên; Thúc đẩy liên kết trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và vận dụng các công cụ tài chính nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Miền Trung-Tây Nguyên; Hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của ngân hàng và các tổ chức tài chính; Vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương trong quản lý tài chính công; Tác động của công nghệ số trong hoạt động tài chính đến sự phát triển kinh tế-xã hội…

 

Các nhà khoa học, chuyên gia thảo luận sôi nổi tại các tiểu ban

 

Các đề tài nghiên cứu đã thu hút nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi học thuật từ các góc nhìn và phương pháp tiếp cận có tính khoa học và thực tiễn, qua đó đưa ra những giải pháp, khuyến nghị đóng góp tri thức và kinh nghiệm thực tiễn góp phần phát huy vai trò và hiệu quả của hệ thống tài chính-ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, doanh nghiệp.

 

Thành công của Hội thảo quốc gia DCFB-2020 là minh chứng sinh động khi có sự kết nối giữa nhà trường với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giữa lý luận và thực tiễn, giữa các nhà khoa học và doanh nhân cùng các đối tác có thể đem lại nhiều giá trị khoa học và kinh nghiệm để “hiến kế”, phản biện các chính sách điều hành, quản lý giúp nâng cao vai trò của hệ thống tài chính-ngân hàng đóng góp tích cực cho sự phát triển khu vực và đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Các nhà khoa học "hiến kế" nhiều giải pháp có ý nghĩa thực tiễn

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN