UD-CK
Sáng 20/08, seminar học thuật số 01 với chủ đề “Xây dựng đề cương môn học, phương pháp kiểm tra đánh giá và xây dựng rubic” do khoa Kinh tế tổ chức với sự tham gia của tất cả giảng viên trong khoa đã diễn ra rất sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Giảng viên đã học hỏi và mở rộng thêm nhiều kiến thức về cách xây dựng đề cương môn học.

Sermina "Xây dựng đề cương môn học, phương pháp kiểm tra đánh giá và xây dựng rubic"

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu, Phó trưởng Khoa Kinh tế cho biết, chương trình học thuật số 01 sẽ là diễn đàn để các giảng viên tham gia trao đổi về cách thức xây dựng đề cương môn học, góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại Nhà trường, đồng thời cũng giúp cho công tác kiểm định chất lượng các ngành đào tạo được tốt hơn. Ngoài ra, trong thời gian tới Khoa sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều seminar với những chủ đề khác nhau để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, giúp khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò và tầm quan trọng của Nhà trường hiện nay.

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu, Phó trưởng Khoa Kinh tế chia sẻ tại hội thảo

 

Seminar được chia làm 2 phiên. Phiên 1 với chủ đề “Xây dựng đề cương môn học” do ThS. Phan Thị Thanh Trúc báo cáo với nội dung hướng dẫn viết mục tiêu, chuẩn đầu ra môn học, chuẩn đầu ra môn học gắn với mục tiêu. Trong đó, ThS. Phan Thị Thanh Trúc chia sẻ một số nguyên tắc khi xây dựng đề cương như lựa chọn các hoạt động học tập, giảng dạy phù hợp để sinh viên đạt chuẩn đầu ra, sinh viên biết và có thể làm gì sau khi học, thu thập minh chứng để chứng minh sinh viên đạt chuẩn đầu ra. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết cách viết mục tiêu và chuẩn đầu ra dựa vào phân loại thành 3 nhóm mục tiêu chính: nhóm nhận thức, nhóm kỹ năng, nhóm cảm xúc thái độ.

 

ThS. Phan Thị Thanh Trúc báo cáo nội dung tại phiên 1

 

Phiên 2 với chủ đề “Phương pháp kiểm tra đánh giá và xây dựng rubic” do ThS. Hồ Ngọc Huy và ThS. Trần Thu Trâm báo cáo. Các giảng viên đã đưa đến chương trình những kiến thức mới, đa dạng về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động học tập của sinh viên thông qua những thang đo vừa có tính giá trị, đáng tin cậy, nhất quán, minh bạch và đa dạng hơn.  

 

ThS. Hồ Ngọc Huy và ThS. Trần Thu Trâm báo cáo tại phiên 2

 

Với các chủ đề của chương trình, tất cả các giảng viên cũng đã có rất nhiều trao đổi, thảo luận cũng như đề xuất về các nội dung liên quan giúp chương trình. Điều đó cho thấy các giảng viên đều rất quan, chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

 

Trong thời gian tới, Khoa kinh tế sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình semiar đa dạng và chuyên sâu hơn giúp nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên và đảm bảo được chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra cho sinh viên.