UD-CK
Chiều ngày 16/11, Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2020-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực, góp phần đổi mới công tác quản lý nhân sự, đào tạo và giảng dạy trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Lê Quang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; ThS. Nguyễn Tố Như, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, cùng với lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ và toàn thể CBVC, NLĐ của Phân hiệu.

 

Hội nghị có sự tham gia của Ban giám đốc và toàn thể CBVC, NLĐ của Nhà trường


Mở đầu hội nghị, ThS. Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo quản lý của Phân hiệu nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó TS. Nguyễn Minh Thông giữ chức Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; TS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh giữ chức Trưởng Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp; ThS. Bùi Thị Khánh Ly giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; ThS. Nguyễn Ngọc Hùng tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương giữ chức Phó trưởng khoa Sư phạm – Dự bị Đại học; ThS. Phan Thị Thanh Trúc giữ chức Phó trưởng Khoa Kinh tế; ThS. Nguyễn Việt Tuấn giữ chức Phó trưởng phòng Đào tạo.


PGS. TS Lê Quang Sơn đã gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo mới được bổ nhiệm và hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục phát huy hết năng lực, chuyên môn để đưa Nhà trường đi lên, cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn để khẳng định học hiệu cũng như vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

 

Ban giám đốc trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý của Phân hiệu nhiệm kỳ 2020-2025


Tiếp theo chương trình, Đoàn chủ tịch gồm Giám đốc; Chủ tịch công đoàn, Đại diện Ban thanh tra nhân dân điều hành hội nghị. PGS. TS Lê Quang Sơn đã báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 với nhiều vấn đề trọng tâm như: 

 

Về công tác tuyển sinh và đào tạo: Năm học 2019-2020, Phân hiệu xây dựng đề án tuyển sinh Hệ Chính quy, VLVH bậc đại học. Trong đó, tuyển sinh 10 ngành đại học; hệ VLVH theo 2 hình thức là liên thông và văn bằng 2; Phân hiệu cũng liên kết với các trường thành viên Đại học Đà Nẵng và ngoài ĐH Đà Nẵng tuyển sinh các lớp thạc sĩ.


Tính đến tháng 9/2020 Nhà trường đang đào tạo 40 lớp hệ chính quy; 20 lớp hệ VLVH; Tổng số sinh viên hệ chính quy là 1020, trong đó có có 225 LHS; Tổng số sinh viên VLVH là 189; 232 học viên  các lớp đào tạo thạc sĩ.


Trong năm học 2019 - 2020, có 356 sinh viên tốt nghiệp. Trong đó, hệ chính quy có 283 sinh viên; Hệ vừa làm vừa học có 73 sinh viên. Kết quả khảo sát 336 sinh viên tốt nghiệp năm 2018 thì có 305 sinh viên có việc làm, 02 sinh viên tiếp tục học. Trong đó, 217 sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo hoặc liên quan đến ngành đào tạo chiếm tỷ lệ 91,37%, 23 sinh viên khởi nghiệp tự tạo việc làm chiếm tỷ lệ 7,5%. 

 

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị


Về hoạt động khoa học và công nghệ: Năm học vừa qua, nhà trường đã nghiệm thu 01 đề tài cấp bộ, 03 đề tài cấp ĐHĐN, thanh lý 03 đề tài cấp ĐHĐN, và đang triển khai thực hiện mới 04 đề tài cấp Phân hiệu; có 25 bài báo và tham luận được đăng tải trên các tạp chí, hội thảo có uy tín trong và ngoài nước; Tổ chức thành công 2 hội nghị: Quản lý và Đào tạo LHS Lào và Campuchia; Quản lý và Đào tạo người dân tộc thiểu số; Xuất bản 1 kỷ yếu hội thảo.


Về hoạt động hợp tác quốc tế: Tiếp tục kết nối và giữ liên lạc với các đối tác quốc tế đã ký kết. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động như tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài và giao lưu sinh viên quốc tế không diễn ra theo đúng kế hoạch.

 

PGS. TS Lê Quang Sơn - Giám đốc Phân hiệu báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới cho năm học 2020-2021


Về hoạt động khởi nghiệp: Năm học vừa qua, Nhà trường đã có nhiều hoạt động thiết thực liên quan đến khởi nghiệp như đã tiếp nhận được 5 dự án/ý tưởng khởi nghiệp và mời chuyên gia nước ngoài tập huấn; Phối hợp với Sở KHCN tỉnh Kon Tum tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020; Thành lập và ra mắt CLB khởi nghiệp du lịch.


Về công tác HSSV: Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum phổ biến các kiến thức liên quan đến pháp luật; Công tác nội-ngoại trú được giám sát, theo dõi chặt chẽ .


Về hoạt động hợp tác doanh nghiệp: Phân hiệu đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một số ngân hàng chi nhánh Kon Tum; Giới thiệu sinh viên thực tập, kiến tập tại Lào; vận động được hơn 90 triệu đồng tiền học bổng là các khóa học tiếng Anh cho sinh viên;  thường xuyên giới thiệu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh và khắp cả nước đến đông đảo sinh viên có nhu cầu.


Về công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ: Tính đến thời điểm tháng 06/2020 có tổng số 90 CBCNV, trong đó có 56 giảng viên; 82 viên chức đã ký hợp đồng với Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, đang có 10 NCS nước ngoài và 01 NCS trong nước. Dự kiến, đến năm 2025 sẽ có thêm 42 NCS.

 

Mọi người chăm chú theo dõi báo cáo, đánh giá của Đoàn chủ tịch


Nhìn chung, năm học 2019-2020 nhà trường đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, mỗi cán bộ, giảng viên và viên chức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng và thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch năm học, tổ chức nhiều hoạt động giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của sinh viên.


PGS. TS Lê Quang Sơn cũng đã đưa ra nhiều phương hướng cho năm học mới 2020-2021 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao công tác tuyển sau đại học, đại học chính quy, VLVH, đào tạo ngắn hạn; Phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội; Mở rộng liên kết trong đào tạo/bồi dưỡng; Tiếp tục đào tạo theo hướng ứng dụng, thực hành và phát triển kỹ năng; Tăng cường hợp tác Doanh; Bổ sung các chương trình đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng số hóa và kỹ năng quốc tế hóa; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo; Xây dựng bài giảng và giảng dạy trực tuyến; Tổ chức các chương trình ngoại khóa bổ ích cho sinh viên và giảng viên (khởi nghiệp, kỹ năng, công nghệ, giao lưu văn hóa, học thuật…)


Triển khai chương trình khoa học công nghệ thành các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, chú trọng các đề tài ứng dụng; vận hành phòng thí nghiệm CNSH theo hướng tự vận hành hoặc liên kết với đơn vị bên ngoài; Định hướng đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên.


Duy trì và phát triển mối quan hệ với các trường đã ký kết MoU để xúc tiến các chương trình hợp tác đã trao đổi, cũng như các đối tác đang xúc tiến khác; Hoàn thiện trang web của Phân hiệu bằng 2 ngôn ngữ Việt – Anh; Tổ chức các hoạt động dành cho sinh viên nước ngoài, giao lưu văn hoá, khởi nghiệp.


Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và bảo toàn nguồn nhân lực; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức quản lý.


ThS. Nguyễn Tố Như đã thay mặt đoàn chủ tịch đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC năm 2019-2020, trong đó một số hoạt động đã đạt được chỉ tiêu đề ra như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC, HSSV; quản lý đào tạo đảm bảo chất lượng theo mô hình ứng dụng, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng thực hành, phát triển kỹ năng.., Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập, trong rèn luyện, trong phát triển kỹ năng, trong thực nhiệm các nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp...

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC năm 2019-2020


ThS. Nguyễn Văn Linh, đại diện Ban thanh tra nhân dân cũng có những đánh giá chung về các hoạt động của nhà trường, đồng thời cũng đã chỉ ra những điều còn hạn chế  và đưa hướng khắc phục như kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản lý, nâng cao chuyên môn đội ngũ giảng viên, tăng cường và phát huy tiềm lực của khoa học công nghệ, gắn kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, triển khai đầu tư phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ,đa dạng hóa các quan hệ với các doanh nghiệp . Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022


Sau các phần báo cáo và đánh giá từ đoàn chủ tịch, các CBVC đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng và thiết thực nhằm góp phần xây dựng, phát triển nhà trường trong giai đoạn tới như chú trọng việc xây dựng đề án việc làm, đề án tuyển sinh, đẩy mạnh chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, tiếp tục phát huy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên và tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên...

 

Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực liên quan đến các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý của Nhà trường được các đại biểu chia sẻ, đóng góp tại hội nghị

 

Cũng tại hội nghị, Giám đốc và Chủ tịch công đoàn đã ký kết giao ước thi đua cho năm học 2020-2021. Theo đó, toàn thể CBVC, NLĐ quyết tâm ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Gắn phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua; Phấn đấu trường đạt Chuẩn văn hóa công sở theo quy định; đạt 100% các chỉ tiêu đặt ra...

 

Giám đốc và Chủ tịch công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum ký kết giao ước thi đua cho năm học 2020-2021


Đồng chí Mai Thị Dung, Thư ký hội nghị đã tổng kết và quyết nghị những phương hướng hoạt động cho năm học 2020-2021, trong đó đưa ra một số chỉ tiêu về tổ chức cán bộ, xây dựng chương trình đào tạo; các công trình nghiên cứu khoa học; thi đua khen thưởng… Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch đề ra, biểu quyết 100% ý kiến nhất trí với quyết tâm thực hiện tốt nhất.


Hội nghị CBVC Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum năm học 2020 – 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp và hứa hẹn sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công.