UD-CK
Trong hai ngày 21, 22/11/2020 vừa qua, tại Phân hiệu đã khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2020.

Tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng lần này có 30 quần chúng ưu tú là CBVC có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác; HSSV có kết quả học tập, rèn luyện khá, giỏi có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là nguồn lực quan trọng để các chi bộ phát triển đảng viên và có kế hoạch bồi dưỡng nguồn đảng viên trong thời gian tới.

 

 

Trong thời gian học tập, các quần chúng ưu tú sẽ được học các chuyên đề chính gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam


Cũng tại Lớp học, ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Giảng viên, Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm & Dự bị đại học đã phổ biến về quy trình kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, từ đó góp phần giúp các quần chúng ưu tú vạch ra kế hoạch tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập để có thể đủ điều kiện được xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng trong tương lai.

 

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp trình bày của đội ngũ báo cáo viên từ Khoa Sư phạm & Dự bị Đại học và công tác lựa chọn, bồi dưỡng chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, đa số học viên tham gia lớp học đều có ý thức, trách nhiệm tốt, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

 


Việc mở lớp nhận thức về Đảng nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú hiểu và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Đoàn viên ưu tú tiếp tục nỗ lực trong công tác, học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.